Nettsider med emneord «Eldre»

Sykepleier som behandler eldre mann
Publisert 10. apr. 2019 08:22

Sykepleiere med master i avansert geriatrisk sykepleie fra UiO sier at de har fått et nytt blikk som gjør dem i stand til å oppdage pasientens helseproblemer på et tidligere stadium.

Publisert 6. des. 2018 12:13

Eldre pasienter ble mer bevisst hva de spiste og drakk gjennom bruk av kostholdsapp. Verktøyet gav også helsepersonell større tyngde og trygghet i deres veiledning av pasientene.

Illustrasjonsbilde av lege som undersøker eldre pasient med blotrykksmåler
Publisert 2. okt. 2018 09:43

Den årlige konferansen «Forskningsdagen» presenterer masteroppgaver og Phd.-arbeid med relevans for eldreomsorgen.

Publisert 4. aug. 2014 13:03

Gratulerer til forskerskolestudent Reidun Sandvik som har fått fin omtale i Dagens Medisin av sin artikkel om smertebehandling av demente!

Publisert 12. apr. 2011 16:55