Nettsider med emneord «Evandro Fei Fang»

Bildet kan inneholde: smil, briller, hud, hvit kåpe, synsomsorg.
Publisert 23. aug. 2022 10:13

Evandro Fei Fang skal lede UiO sitt bidrag i et omfattende forskningsprosjekt og nettverk, finansiert gjennom Horisont Europa. Målet er å utvikle en ny medisin ved hjelp av kunstig intelligens.

Image may contain: white, face, hair, facial expression, line art.
Publisert 4. sep. 2019 09:03

The NO-Age Norwegian Centre on Healthy Ageing arranges its 2nd symposium on "Genomic instability in human brain".

Portrettbilde av Evandro Fei Fang
Publisert 23. aug. 2022 10:13

Evandro Fei Fang will lead UiO's contribution to an extensive research project and network, financed through Horizon Europe. The goal is to develop a new medicine using artificial intelligence.

Publisert 16. sep. 2022 15:46

This conference will bring together leading ageing researchers from around the world working on molecular, cellular, individual and societal levels of ageing.

Portrettbilder av de fem forskerne som har fått midler
Publisert 8. sep. 2022 15:23

Prosjektene mottar en samlet bevilgning på i underkant av 45 millioner kroner fra Forskningsrådet.