Nettsider med emneord «Felix Burda»

Publisert 15. mai 2017 16:32

Professor Michael Bretthauer was the first gastroenterologist to be teleported into a patient's colon in a shrunked version of himself, only to get a better view of the colonic polyps. The sensational event took place during the Felix Burda Award in Berlin this weekend. 

Publisert 15. mai 2017 15:25

Professor Michael Bretthauer er første gastroenterolog som har latt seg forminske og teleportere inn i tykktarmen til en pasient for å kunne se polyppene bedre. Det sensasjonelle gjennombruddet fant sted under Felix Burda Award i Berlin i helgen.