Nettsider med emneord «Fellesløftet»

Image of Torbjørn Omland and Ole Andreassen
Publisert 12. jan. 2022 11:38

Professor Torbjørn Omland and Professor Ole Andreassen will lead the projects, which will be awarded up to NOK 25 million each through Fellesløft IV.

Portrettbilder av Torbjørn Omland og Ole Andreassen.
Publisert 11. jan. 2022 13:39

Professor Torbjørn Omland og professor Ole Andreassen skal lede prosjektene, som får tildelt inntil 25 millioner kroner hver gjennom Fellesløft IV.