Nettsider med emneord «Forskningsmidler»

Bildekollage av alle forskerne som omtales i saken.
Publisert 13. juli 2021 08:41

FRIMEDBIO-midlene går til seks forskningsprosjekter som alle nådde til topps i utlysningen.