Personer med emneord «Genetikk»

Navn Telefon E-post Emneord
Andreassen, Ole Professor +47 22117843 +47 99038893 (mob) ole.andreassen@medisin.uio.no Psykisk helse, Genetikk, MRI, Psykofarmaka
Anmarkrud, Jarl Andreas Senioringeniør +47 22851866 +47 93299849 (mob) j.a.anmarkrud@nhm.uio.no Genetikk, Molekylærbiologi, Metagenomikk, Evolusjon
Askelund, Jo Adrian Dahl 936 60 410 jaaskelu@student.sv.uio.no Klinisk psykologi, Genetikk, Utviklingspsykopatologi
Ayorech, Ziada Forsker ziada.ayorech@psykologi.uio.no Avdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykologi, Genetikk
Carlsen, Karin C. Lødrup Professor I 22118765 k.c.l.carlsen@medisin.uio.no Astma og allergi, Barn, Lungefunksjon, Atopisk eksem, Genetikk, Miljøfaktorer
Esguerra, Camila Vicencio Gruppeleder +47 22840534 c.v.esguerra@ncmm.uio.no Genetikk, Farmakologi, Epilepsi
Frengen, Eirik Professor +47 22117825 eirik.frengen@medisin.uio.no Genetikk, Genomikk
Harbo, Hanne-Cathrin Flinstad Professor II +47 22850544 +4799546680 (mob) +4799546680 h.c.f.harbo@medisin.uio.no Genetikk, Epidemiologi, Hjerne og nervesystem, Multippel sklerose
Høgestøl, Einar August Førsteamanuensis 41108981 e.a.hogestol@psykologi.uio.no Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap, Nevropsykologi, Genetikk
Jungersen Andresen, Ina Stipendiat inajan@ibv.uio.no Encellethet, Genetikk, Evolusjonsbiologi, Utviklingsbiologi, Flercellethet
Mathelier, Anthony Forsker +47 22840561 anthony.mathelier@ncmm.uio.no Kreft, Genetikk, Genregulering, Transkripsjon faktor, Bioinformatikk, MicroRNA
Paus, Benedicte Professor II +4791323334 (mob) +47 91323334 benedicte.paus@medisin.uio.no Genetiske bindevevsykdommer, Genetikk, Sjeldne genetiske tilstander
Randen, Ingrid Førsteamanuensis +47 22117820 ingrid.randen@medisin.uio.no Immunologi, Genetikk
Skauli, Nadia Avdelingsingeniør +47-22851030 nadia.skauli@medisin.uio.no Ekstracellulært matriks, Nevrodegenerative sykdommer, Genetikk, Hjernen og nervesystemet, Vannkanaler
Smajlagic, Dinka Postdoktor dinka.smajlagic@psykologi.uio.no Avdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykologi, Utviklingspsykologi, Genetikk, epigenetics
Strømme, Petter +47 23015234 petter.stromme@medisin.uio.no Epidemiologi, Psykisk utviklingshemming, Genetikk
Tsotsi, Stella Postdoktor stella.tsotsi@psykologi.uio.no Avdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykologi, Utviklingspsykologi, Genetikk, Klinisk nevropsykologi
Undlien, Dag Erik Professor +47 23027285 d.e.undlien@medisin.uio.no Livsvitenskap, Genetikk, Epigenetikk
Zucknick, Manuela Førsteamanuensis +47 22851193 manuela.zucknick@medisin.uio.no biostatistikk, kreft, risiko prediksjon, integrerende genomikk, genetikk, epidemiologi