Nettsider med emneord «HPV»

Figure of the Proportion HPV Vaccinated Among 25-69 year-olds in Norway.y contain: Green, Text, Line, Font, Slope.
Publisert 26. feb. 2020 09:28

The overarching objective of CC-PREVENT is to optimize resource-use and benefit-harm trade-offs within and between cervical cancer (CC) prevention programs (i.e., vaccination and screening programs) that continue to reduce the burden of cervical cancer in Norway.

Publisert 26. feb. 2020 09:26

Prosjektet har som formål å informere hvordan man kan utarbeide strategier for forebygging av livmorhalskreft som reduserer sykdomsbyrden for alle sosiale grupper, samtidig som man sikrer at ressursene brukes effektivt og at det er en akseptabel balanse mellom fordeler og ulemper både innenfor og på tvers av forebyggingsprogram (dvs. vaksinasjon og screening).

Gruppefoto.
Publisert 23. feb. 2021 10:07

Det norske bioteknologiselskapet Vaccibody går så det griner. Hva driver de med?

Happy woman sitting on a bench in a park.
Publisert 4. mars 2021 09:32

Norway is on track to eliminate cervical cancer as a public health problem in the next two decades. 

Glad kvinne på en benk i en park.
Publisert 4. mars 2021 09:35

I løpet av to tiår vil ikke livmorhalskreft lenger være et folkehelseproblem i Norge.

Publisert 13. apr. 2011 14:45