Nettsider med emneord «Henrik Schirmer»

Image of face masks and a heart
Publisert 9. sep. 2021 15:11

Influenza is a well-known trigger for heart disease. Strict measures to prevent the spread of the coronavirus may have contributed to less influenza, and thus fewer admissions for heart disease.

Bildet kan inneholde: azure, tekstil, rosa, rektangel, aqua.
Publisert 29. mars 2021 12:47

Influensa er en velkjent utløsende faktor for hjertesykdom. Strenge koronatiltak kan ha bidratt til mindre influensa, og dermed færre innleggelser for hjertesykdom.