Nettsider med emneord «Hilde Loge Nilsen»

Publisert 16. nov. 2021 16:22

The funding goes to three new research projects that will contribute to increased knowledge about early stages of cancer development and new forms of cancer treatment.

Bilde av de tre forskerne som har fått midler
Publisert 16. nov. 2021 16:22

Tildelingen går til tre prosjekter som skal bidra til økt kunnskap om tidlige stadier av kreftutvikling, og om nye behandlingsformer mot kreft.

Illustration of nerve cells.
Publisert 29. okt. 2021 13:46

Unfinished DNA repair contributes to the damage and age-related loss of neurons. However, it might be possible to protect the nerve cells, which may have implications for the prevention of Parkinson’s disease.

Illustrasjonsbilde av nerveceller.
Publisert 29. okt. 2021 13:45

Når nervecellenes DNA ikke repareres godt nok, blir cellene gradvis ødelagt, for etter hvert å gå tapt når vi blir eldre. Klarer vi å beskytte nervecellene, kan vi kanskje klare å forebygge Parkinsons sykdom.