Nettsider med emneord «Hjerneslag»

Bilde av slagpasient som pusler et puslespill av hjernen
Publisert 29. sep. 2021 15:28

Ved hjelp av MR-bilder kunne forskerne se at pasienter som utviklet kognitiv svikt, allerede hadde forandringer i hjernen før slaget.

Bildet kan inneholde: briller, hode, smil, frakk, talerstol.
Publisert 12. feb. 2021 15:19

Han får prisen for ekstraordinær innsats innen hjernehelse, hjerneslag og for slagrammede og deres pårørende.

Bildet kan inneholde: gul, tekst.
Publisert 31. okt. 2019 13:29

Forskergruppen "Komplekse intervensjoner i helsetjenestene" (KompIHS) inviterer til åpen forelesning og diskusjon over temaet: Utvikling og evaluering av komplekse intervensjoner med fokus på konteksten for implementering.

Ellen Gabrielsen Hjelle står med plakaten som forklarer prosjektet og studien utført.
Publisert 1. apr. 2019 08:12

Norsk forskning på psykososial helse etter hjerneslag blir lagt merke til. Nylig ble forskningen presentert på verdenskongressen for hjerneskade i Toronto og i mai skal prosjektet presenteres på slagkonferanse i Milano.

Bildet kan inneholde: natur, tre, grønn, branch, anlegg.
Publisert 27. mars 2015 15:16

Denne randomiserte kontrollerte studien har som hensikt å undersøke om en samtalebasert psykososial intervensjon påvirker psykososialt velvære etter hjerneslag.

Publisert 26. okt. 2012 13:06
Røntgen av kranie fra en person som har fått slag. Berørt område farget med rødt.
Publisert 16. feb. 2012 09:33

Gruppens mål er å redusere forekomsten av hjerte- og karsykdom ved å utvikle nye diagnostiske metoder og behandlingsstrategier.

Publisert 12. jan. 2012 14:36
Publisert 13. apr. 2011 11:36
Publisert 12. apr. 2011 16:55