Nettsider med emneord «Hjerte»

Publisert 2. feb. 2021 08:35
Publisert 1. juli 2019 06:27
Forskergruppe
Publisert 26. okt. 2018 08:01

Vi studerer hvordan hjertet og sirkulasjonen blir regulert både hos friske og syke mennesker. Vi undersøker samspillet mellom sirkulasjon og respirasjon, kontroll av hjernens blodtilførsel og hvordan det er et samspill mellom det autonome nervesystemet og endotelfunksjon.

Publisert 17. nov. 2016 09:32
Publisert 25. feb. 2014 11:33
Publisert 25. feb. 2014 10:02
Publisert 26. okt. 2012 13:06
Publisert 13. apr. 2011 14:53
Publisert 13. apr. 2011 11:45
Publisert 13. apr. 2011 11:44
Publisert 13. apr. 2011 11:44
Publisert 13. apr. 2011 11:39
Publisert 13. apr. 2011 11:38
Publisert 13. apr. 2011 11:37