Nettsider med emneord «Hjerte kar og lunger»

Publisert 21. sep. 2021 13:36

Vil du bidra til bedre behandling av hjertesvikt? Vi har mange spennende prosjekter rettet mot bedre forståelse av friske og syke hjerter, alle med tanke på å kunne utvikle ny og bedre medikamentell behandling av hjertesvikt.

Publisert 21. sep. 2021 12:17

Helse skapes i livmoren. Ulike stimuli i fosterlivet kan endre organers struktur og funksjon. I dette banebrytende prosjektet kombinerer vi omfattende data om placentafunksjon med avansert MR og metabolske profiler for å finne ut hvordan dette foregår.

Publisert 14. sep. 2021 11:35

Kreftpasienter med venøs trombose behandles med full dose antikoagulasjon til de er kreftfri. Er det trygt å redusere dosen antikoagulasjon? Dette skal vi undersøke i et datasett av kreftpasienter med venøs trombose behandlet med apiksaban i 3 år.

Publisert 2. sep. 2021 12:02

In this study we aim at comparing the effect on quality of life and the cost-effectiveness of a structuralised sick-leave program compared to usual care sick leave management in patients after an acute myocardial infarction.

Publisert 30. aug. 2021 14:34

Trening er bra, også for hjertet. Men er det bra for alle hjerter? Pasienter med hypertrofisk kardiomyopati ble tidligere frarådet å trene. I dag lurer vi på om det kan være bra også for dem. Bli med oss for å finne det ut!

Publisert 30. aug. 2021 11:55

Vanlige hjertesykdommer som hjerteinfarkt øker risikoen for alvorlige arytmier og plutselig død. Ønsker du å bidra til bedre forståelse av hvordan slike arytmier oppstår og kan forhindres? Vi bruker genmodifiserte mus til å skaffe ny kunnskap, og du kan bli med oss på laget!

Publisert 30. aug. 2021 11:38

Arytmier er en vanlig komplikasjon etter hjerteinfarkt og kan i de alvorligste tilfellene være dødelig. Ønsker du å bidra til bedre forståelse av hvordan slike arytmier oppstår og kan forhindres? Vi bruker genmodifiserte mus og gris til å skaffe ny kunnskap, og du kan bli med oss på laget!

Publisert 17. feb. 2021 15:42

Kirurgisk divisjon ved Akerhus universitetssykehus inviterer forskerlinjestudent til å studere pasienters erfaringer med uønskede hendelser.

Publisert 16. feb. 2021 10:29

Har du lyst til å være med på å forske frem ny behandling av hjertesvikt? Vi ønsker å teste ut hvorvidt natriuretiske peptider bedrer hjertesvikt med bevart ejeksjonsfraksjon.

Publisert 21. okt. 2020 15:50

Hjertesvikt er en alvorlig diagnose, kjennetegnet av at hjertet har nedsatt evne til å forsyne kroppen med blod. Vi bruker avansert MRI (magnetisk resonans) for å studere utviklingen og forløpet av hjertesvikt, og for å forstå mekanismene for utviklingen av denne sykdommen.

Publisert 3. juni 2020 14:31

1 av 3 med COVID-19 får hjernerelaterte symptomer under den akutte infeksjonen, men foreløpig vet vi lite om omfanget av postinfeksiøse hjernerelaterte sekveler. Vi vil undersøke omfang og type av nevrologiske, nevropsykiatriske og nevropsykologiske manifestasjoner 6 og 12 måneder etter gjennomgått infeksjon.

Publisert 26. mars 2020 11:22

Hvordan påvirker innføring av en ballong i aorta under hjertestans med pågående hjerte-lunge-redning hemodynamikken? Hvilke risiko utsetter vi pasientene for? Blir dette et behandlingsalternativ for pasienter med refraktær hjertestans? Hva med bruk ved ikke-komprimerbare blødninger?

Forskergruppe
Publisert 26. okt. 2018 08:01

Vi studerer hvordan hjertet og sirkulasjonen blir regulert både hos friske og syke mennesker. Vi undersøker samspillet mellom sirkulasjon og respirasjon, kontroll av hjernens blodtilførsel og hvordan det er et samspill mellom det autonome nervesystemet og endotelfunksjon.

Publisert 8. feb. 2018 15:54

Er du interessert i hjertet? Ønsker du å bli med på å utvikle fremtidens hjertemedisin? Gjennom omfattende elektrofysiologiske studier i hjerteceller og dyreforsøk har vår gruppe oppdaget en helt ny behandling av ventrikkeltakykardi med svært gode resultater i mus. Bli med på veien videre mot en klinisk studie!

Publisert 30. aug. 2017 12:28

En stor blødning kan være livstruende. Ved et blodtap vil kroppen forsøke å opprettholde blodtrykk, mens hjertets minuttvolum synker. Dette kan gå utover blodtilførselen til hjernen. For lav blodtilførsel til hjernen kan føre til varig skade. Vi vil undersøke kroppens kompensasjonsmekanismer for å opprettholde hjernens blodtilførsel når blodvolumet synker.

Jan Brinchmann
Publisert 6. nov. 2013 12:52

Jan Brinchmann har stått for gjennombrudd innen forskning på HIV og stamceller. Nå tror han at forskning på stamceller vil føre til helbredelse av mange sykdommer fra kneskader til hjertelidelser.

Publisert 14. juni 2011 13:50
Publisert 13. apr. 2011 11:44
Publisert 13. apr. 2011 10:41
Publisert 13. apr. 2011 10:41
Publisert 13. apr. 2011 10:38
Publisert 13. apr. 2011 10:36
Publisert 13. apr. 2011 10:35
Publisert 13. apr. 2011 10:34