Nettsider med emneord «Hjerte kar og lunger»

Publisert 3. juni 2020 17:41

Det er enormt høy forekomst av venøs trombose ved covid-19, men årsaken er ukjent. Siden covid-19 kjennetegnes av voldsom inflammatorisk reaksjon, tror vi at de delene av koagulasjonssystemet som påvirkes av inflammasjon spiller en nøkkelrolle.

Publisert 3. juni 2020 14:31

1 av 3 med COVID-19 får hjernerelaterte symptomer under den akutte infeksjonen, men foreløpig vet vi lite om omfanget av postinfeksiøse hjernerelaterte sekveler. Vi vil undersøke omfang og type av nevrologiske, nevropsykiatriske og nevropsykologiske manifestasjoner 6 og 12 måneder etter gjennomgått infeksjon.

Publisert 26. mars 2020 11:22

Hvordan påvirker innføring av en ballong i aorta under hjertestans med pågående hjerte-lunge-redning hemodynamikken? Hvilke risiko utsetter vi pasientene for? Blir dette et behandlingsalternativ for pasienter med refraktær hjertestans? Hva med bruk ved ikke-komprimerbare blødninger?

Publisert 18. feb. 2020 08:46

In this study we aim at comparing the effect on quality of life and the cost-effectiveness of a structuralised sick-leave program compared to usual care sick leave management in patients after an acute myocardial infarction.

Publisert 6. feb. 2020 10:43

Vil du bidra til å utvikle den første behandlingen av diastolisk hjertesvikt (DH)? DH er karakterisert ved utilstrekkelig relaksasjon, noe som hindrer hjertet i å fylle seg med blod. Det er i dag ingen godkjent behandling tilgjengelig. I samarbeid med Arxx Therapeutics vil du undersøke anti-S100A4 antistoffet som en terapi for DH.

Publisert 30. jan. 2020 14:35

Kvinner som har hatt svangerskapsforgiftning, eller som er overvektige, har økt risiko for hjerte- og karsykdom. Har andre mål for kroppsfett enn BMI bedre sammenheng med karfunksjonsundersøkelser etter svangerskapsforgiftning og normale svangerskap?

Publisert 11. feb. 2019 10:23

Ultralydundersøkelse av hjertet (ekkokardiografi) er et helt sentralt verktøy innen kardiologien, og brukes for å kartlegge hjertets struktur og funksjon. Kunstig intelligens (AI) har potensiale til å revolusjonere ekkokardiografien og gi både bedre tilgang og ny kunnskap.

Forskergruppe
Publisert 26. okt. 2018 08:01

Vi studerer hvordan hjertet og sirkulasjonen blir regulert både hos friske og syke mennesker. Vi undersøker samspillet mellom sirkulasjon og respirasjon, kontroll av hjernens blodtilførsel og hvordan det er et samspill mellom det autonome nervesystemet og endotelfunksjon.

Publisert 8. feb. 2018 15:54

Er du interessert i hjertet? Ønsker du å bli med på å utvikle fremtidens hjertemedisin? Gjennom omfattende elektrofysiologiske studier i hjerteceller og dyreforsøk har vår gruppe oppdaget en helt ny behandling av ventrikkeltakykardi med svært gode resultater i mus. Bli med på veien videre mot en klinisk studie!

Publisert 30. aug. 2017 12:28

En stor blødning kan være livstruende. Ved et blodtap vil kroppen forsøke å opprettholde blodtrykk, mens hjertets minuttvolum synker. Dette kan gå utover blodtilførselen til hjernen. For lav blodtilførsel til hjernen kan føre til varig skade. Vi vil undersøke kroppens kompensasjonsmekanismer for å opprettholde hjernens blodtilførsel når blodvolumet synker.

Publisert 23. feb. 2016 14:34

Vil du bidra til bedre behandling av hjertesvikt? Vi har mange spennende prosjekter rettet mot bedre forståelse av hjertesvikt, alle med tanke på å kunne utvikle ny og bedre medikamentell behandling av hjertesvikt.

Jan Brinchmann
Publisert 6. nov. 2013 12:52

Jan Brinchmann har stått for gjennombrudd innen forskning på HIV og stamceller. Nå tror han at forskning på stamceller vil føre til helbredelse av mange sykdommer fra kneskader til hjertelidelser.

Publisert 14. juni 2011 13:50
Publisert 13. apr. 2011 10:41
Publisert 13. apr. 2011 10:41
Publisert 13. apr. 2011 10:38
Publisert 13. apr. 2011 10:36
Publisert 13. apr. 2011 10:35
Publisert 13. apr. 2011 10:34