Nettsider med emneord «Hjerte- og karsykdom»

Publisert 1. jan. 2022 00:00
Bildet kan inneholde: azure, tekstil, rosa, rektangel, aqua.
Publisert 29. mars 2021 12:47

Influensa er en velkjent utløsende faktor for hjertesykdom. Strenge koronatiltak kan ha bidratt til mindre influensa, og dermed færre innleggelser for hjertesykdom.

Publisert 2. feb. 2021 08:35
Publisert 2. jan. 2018 15:24
Publisert 25. feb. 2014 11:33
Publisert 25. feb. 2014 10:02
Røntgen av kranie fra en person som har fått slag. Berørt område farget med rødt.
Publisert 16. feb. 2012 09:33

Gruppens mål er å redusere forekomsten av hjerte- og karsykdom ved å utvikle nye diagnostiske metoder og behandlingsstrategier.

Publisert 12. jan. 2012 14:36
Publisert 14. juni 2011 13:50
Publisert 13. apr. 2011 11:44