Nettsider med emneord «Hypotermi»

Forsidebilde, Nevroproteksjon
Publisert 19. des. 2011 18:08

Gruppen forsker på human sirkulasjonsregulering og eksperimentelle modeller som studerer globale hypoxiskader, spesielt hos nyfødte.