Personer med emneord «IKT i undervisning»

Navn Telefon E-post Emneord
Rosvold, Elin Olaug Prodekan for medisinstudiet +47 93265327 (mob) e.o.rosvold@medisin.uio.no Utdanning, allmennmedisin, forskerskole, IKT i undervisning, legemidler, forskrivning, helseforskning