Nettsider med emneord «Johanna Olweus»

Bilde av Morten Milek Nielsen og Johanna Olweus
Publisert 27. mai 2022 10:27

Når kreftceller «sulter», finner de nødløsninger for å overleve. Dette kan gi immunforsvaret nye muligheter til å angripe kreften.

Bilde av Johanna Olweus i laboratoriet
Publisert 7. des. 2021 12:49

Forskere har fått immunceller til å tro at kreften er et transplantert organ som de bør kvitte seg med. Behandlingen er svært effektiv i mus med leukemi, og skal nå prøves ut på mennesker.

Bildet kan inneholde: klær, panne, smil, kinn, hud.
Publisert 19. juni 2021 09:30

2 miljøer ved Klinmed står bak søknadene PRIMA og 4MENT, som begge er videre til siste runde om å bli et Senter for fremragende forskning (SFF).

Bildet kan inneholde: foredrag, teknologi, presentasjon, tale, elektronisk apparat.
Publisert 4. nov. 2020 12:50

Johanna Olweus skal videreutvikle immunterapi med cellebaserte teknikker i sitt ERC Consolidator Grant-prosjekt.

Tidligere president, Christoph Huber og ny president Özlem Tureci, sammen med nyvalgt styremedlem Johanna Olweus.
Publisert 28. mai 2019 13:08

Professor Johanna Olweus ble 21. mai valgt inn i styret i CIMT, den europeiske organisasjonen for immunterapi mot kreft.