Nettsider med emneord «Jonathan Arias»

Publisert 16. nov. 2021 16:22

The funding goes to three new research projects that will contribute to increased knowledge about early stages of cancer development and new forms of cancer treatment.

Bilde av de tre forskerne som har fått midler
Publisert 16. nov. 2021 16:22

Tildelingen går til tre prosjekter som skal bidra til økt kunnskap om tidlige stadier av kreftutvikling, og om nye behandlingsformer mot kreft.