Nettsider med emneord «Jorun Tangen»

Lege Klaus Murbræch gjør ultralydundersøkelse av en hjertepasient på Kardlab, Rikshospitalet.
Publisert 28. okt. 2021 09:28

Det ser ikke ut til at nedsatt hjertefunksjon er en av årsakene til at det tar lang tid for noen å bli helt friske etter gjennomgått covid-19. Dette kommer frem fra en ny studie.   

Image of ultrasound examination of the heart of a patient.
Publisert 28. okt. 2021 09:28

Impaired heart function does not seem to be the reason why it takes a long time for some to recover after undergoing COVID-19.