Nettsider med emneord «June Helen Myklebust»

Image of Professor Ludvig A. Munthe and Associate Professor June Helen Myklebust.
Publisert 16. des. 2021 14:55

The Centre has received a new allocation of NOK 9 million from Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen. The extension makes it possible to continue with important research in immunotherapy and precision medicine. The Centre is led by Professor Ludvig A. Munthe.

Bilde av Ludvig A. Munthe og June H. Myklebust
Publisert 16. des. 2021 08:46

Senteret har fått en ny tildeling på 9 millioner kroner fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen. Forlengelsen gjør det mulig å fortsette med viktig forskning på immunterapi og presisjonsmedisin. Senteret blir ledet av professor Ludvig A. Munthe.