Nettsider med emneord «Klinisk prosjekt»

Publisert 14. sep. 2021 11:35

Kreftpasienter med venøs trombose behandles med full dose antikoagulasjon til de er kreftfri. Er det trygt å redusere dosen antikoagulasjon? Dette skal vi undersøke i et datasett av kreftpasienter med venøs trombose behandlet med apiksaban i 3 år.

Publisert 27. aug. 2021 12:08

Skade på den anale lukkemuskelen kan skje under fødsel og må repareres kirurgisk for å unngå avføringslekkasje. Kvinner uten plager etter slik reparasjon anbefales å føde vaginalt i senere svangerskap til tross for manglende kunnskap om hva ny graviditet og fødsel betyr for en reparert muskel.

Publisert 26. aug. 2021 16:34

Gjennom en randomisert kontrollert legemiddelutprøving i prosjektet «bedre behandling ved akutt sinusitt i primærhelsetjenesten» (Basic) vil vi undersøke om kloramfenikol øyedråper virker bedre enn dagens anbefalte behandling.

Publisert 28. mai 2021 14:17

Prosjektet vil bidra til kunnskap om konsekvenser av å redusere antibiotikabruken, vitenskapelig baserte beslutninger i allmennpraksis, redusert utvikling av antibiotikaresistens og tryggere behandling for fremtidige pasienter.

Publisert 18. nov. 2020 13:01

Cøliaki er en av de vanligste kroniske sykdommene hos barn (>1 %). Selv om genetiske faktorer må være til stede, tyder økning på kort tid på at miljøfaktorer er viktige ved cøliaki. I denne studien ser vi på hvilken rolle virusinfeksjoner spiller.

Publisert 3. juni 2020 16:55

Vi vil måle stressmarkører i spytt hos nyfødte barn innlagt i nyfødtintensivavdeling i koronatiden. Hypotese: Det er forskjeller i stresshormon-nivåer hos barn utsatt for streng begrensning av samvær med foreldrene sammenlignet med barn som ikke har vært utsatt for slike restriksjoner.

Publisert 3. juni 2020 14:31

1 av 3 med COVID-19 får hjernerelaterte symptomer under den akutte infeksjonen, men foreløpig vet vi lite om omfanget av postinfeksiøse hjernerelaterte sekveler. Vi vil undersøke omfang og type av nevrologiske, nevropsykiatriske og nevropsykologiske manifestasjoner 6 og 12 måneder etter gjennomgått infeksjon.

Publisert 26. mars 2020 11:22

Hvordan påvirker innføring av en ballong i aorta under hjertestans med pågående hjerte-lunge-redning hemodynamikken? Hvilke risiko utsetter vi pasientene for? Blir dette et behandlingsalternativ for pasienter med refraktær hjertestans? Hva med bruk ved ikke-komprimerbare blødninger?

Publisert 6. feb. 2020 13:44

Skrøpelighet og kognitiv svikt innebærer økt sårbarhet for sykehuskomplikasjoner utover pasientens øvrige sykdommer. Kan to enkle skåringsverktøy bidra til å kartlegge forekomsten av disse tilstandene, forutse komplikasjoner og forbedre pasientforløp hos akuttinnlagte pasienter 75+?

Publisert 24. jan. 2020 16:08

Mange ungdommer plages med depresjon. Samtaleterapi har god effekt. For at legen i pasientsamtalen kan tilpasse behandlingen til den enkelte pasients behov, trengs mer kunnskap om samtaleprosessen og hva legen skal vektlegge i samtalen med ungdommen.

Publisert 24. jan. 2020 16:02

Mange ungdommer plages med depresjon. Samtaleterapi har god effekt. For at legen i pasientsamtalen kan tilpasse behandlingen til den enkelte pasients behov, trengs mer kunnskap om samtaleprosessen og hva legen skal vektlegge i samtalen med ungdommen.

Publisert 11. nov. 2019 15:41

Kan Computer Tomografi (CT) erstatte Radiostereometrisk analyse (RSA) for å måle leddbevegelse før og etter kirurgi og diagnostisere stabilitet av kneproteser?

Publisert 12. feb. 2019 11:11

Hvordan kan noen sår gro uten arrdannelse, mens andre sår blir kroniske? Hvilken rolle har blod i sårtilhelingsprossesen? Bli med å generere kunnskap som kan ligge til grunn for bedre diagnostisering og behandling av kroniske sår!

Publisert 15. sep. 2016 10:41

De alvorlige psykiske lidelsene schizofreni og bipolar lidelse inntreffer vanligvis i ung alder, og medfører store problemer i lange perioder i livet. I Norge regner vi med at om lag 40 000 mennesker er rammet. Likevel er kunnskapen om hva som forårsaker lidelsene begrenset.