Nettsider med emneord «Klinisk prosjekt»

Publisert 16. feb. 2022 10:04

Prøv å huske din forrige bursdag! Kanskje du husker gjestene som kom? Eller måltidet dere spiste? Evnen til å huske episodiske minner er noe vi tar for gitt. Hvordan hadde livet vært dersom du hadde mistet evnen til å huske hendelser i livet?

Publisert 15. feb. 2022 14:01

I dette prosjektet undersøker vi effekten av legemiddelet mesna® (Uromitexan) på frivillige forsøkspersoner med overvekt/fedme. Dette medikamentet er brukt hos mennesker, men for andre formål enn mot fedme og metabolske sykdommer.

Publisert 15. feb. 2022 13:06

Bruk av anabole androgene steroider (AAS) gir betydelig økt risiko for fysiske og psykiske helseproblemer. Denne pilotstudien undersøker om hormonterapi gjør det lettere å avslutte AAS-bruk, og hvordan helsetilstanden endres fra aktiv AAS-bruk til 12 mnd etter avslutning.

Publisert 10. feb. 2022 13:22

Childhood asthma is common, but lacks strict diagnostic criteria. In an atopic disease prevention trial, symptoms from birth combined with lung function and allergy testing at 6-7 years will assess asthma diagnostic criteria and prevention potential.

Publisert 8. feb. 2022 14:40

Kan endring av kostholdet påvirke inflammatoriske prosesser og koagulasjonssystemet? Det er mange laboratoriestudier som tyder på det. Vi skal undersøke denne hypotesen i en randomisert studie på lavinflammatorisk diett hos kreftpasienter.

Publisert 31. jan. 2022 16:53

Hvordan kan noen sår gro uten arrdannelse, mens andre sår blir kroniske? Hvilken rolle har blod i sårhelingsprossesen? Bli med å generere kunnskap som kan gi bedre diagnostisering og behandling av kroniske sår!

Publisert 25. jan. 2022 11:01

I Norge er nakke- og ryggsmerter en stor byrde både individuelt og samfunnsøkonomisk.  For å bedre behandlingen pasientene får må vi vite mer om hvem har nytte av hvilke tilbud, og om nasjonalitet påvirker behandlingstilbudet og resultatet.

Publisert 27. aug. 2021 12:08

Skade på den anale lukkemuskelen kan skje under fødsel og må repareres kirurgisk for å unngå avføringslekkasje. Kvinner uten plager etter slik reparasjon anbefales å føde vaginalt i senere svangerskap til tross for manglende kunnskap om hva ny graviditet og fødsel betyr for en reparert muskel.

Publisert 26. aug. 2021 16:34

Gjennom en randomisert kontrollert legemiddelutprøving i prosjektet «bedre behandling ved akutt sinusitt i primærhelsetjenesten» (Basic) vil vi undersøke om kloramfenikol øyedråper virker bedre enn dagens anbefalte behandling.

Publisert 28. mai 2021 14:17

Prosjektet vil bidra til kunnskap om konsekvenser av å redusere antibiotikabruken, vitenskapelig baserte beslutninger i allmennpraksis, redusert utvikling av antibiotikaresistens og tryggere behandling for fremtidige pasienter.

Publisert 18. nov. 2020 13:01

Cøliaki er en av de vanligste kroniske sykdommene hos barn (>1 %). Selv om genetiske faktorer må være til stede, tyder økning på kort tid på at miljøfaktorer er viktige ved cøliaki. I denne studien ser vi på hvilken rolle virusinfeksjoner spiller.

Publisert 3. juni 2020 14:31

1 av 3 med COVID-19 får hjernerelaterte symptomer under den akutte infeksjonen, men foreløpig vet vi lite om omfanget av postinfeksiøse hjernerelaterte sekveler. Vi vil undersøke omfang og type av nevrologiske, nevropsykiatriske og nevropsykologiske manifestasjoner 6 og 12 måneder etter gjennomgått infeksjon.

Publisert 26. mars 2020 11:22

Hvordan påvirker innføring av en ballong i aorta under hjertestans med pågående hjerte-lunge-redning hemodynamikken? Hvilke risiko utsetter vi pasientene for? Blir dette et behandlingsalternativ for pasienter med refraktær hjertestans? Hva med bruk ved ikke-komprimerbare blødninger?

Publisert 6. feb. 2020 13:44

Skrøpelighet og kognitiv svikt innebærer økt sårbarhet for sykehuskomplikasjoner utover pasientens øvrige sykdommer. Kan to enkle skåringsverktøy bidra til å kartlegge forekomsten av disse tilstandene, forutse komplikasjoner og forbedre pasientforløp hos akuttinnlagte pasienter 75+?

Publisert 24. jan. 2020 16:08

Mange ungdommer plages med depresjon. Samtaleterapi har god effekt. For at legen i pasientsamtalen kan tilpasse behandlingen til den enkelte pasients behov, trengs mer kunnskap om samtaleprosessen og hva legen skal vektlegge i samtalen med ungdommen.

Publisert 24. jan. 2020 16:02

Mange ungdommer plages med depresjon. Samtaleterapi har god effekt. For at legen i pasientsamtalen kan tilpasse behandlingen til den enkelte pasients behov, trengs mer kunnskap om samtaleprosessen og hva legen skal vektlegge i samtalen med ungdommen.

Publisert 11. nov. 2019 15:41

Kan Computer Tomografi (CT) erstatte Radiostereometrisk analyse (RSA) for å måle leddbevegelse før og etter kirurgi og diagnostisere stabilitet av kneproteser?

Publisert 15. sep. 2016 10:41

Psykiske lidelser inntreffer ofte i ung alder, og medfører konsekvenser som følger videre utover i livet. I dette forskerlinjeprosjektet vil vi undersøke hvordan genetiske varianter påvirker risikoen for å utvikle alvorlige psykiske lidelser.