Personer med emneord «Konservering»

Navn Telefon E-post Emneord
Altpeter, Rachel Arkeologisk konservator +47 90146303 Rachel.Altpeter@khm.uio.no Konservering, Arkeologisk konservering, Follobane-prosjektet
Boulaziz, Meriem Seniorkonsulent +47 22854186 meriem.boulaziz@iakh.uio.no Arkeologi, Konservering, Bachelor, masterprogram, Studier, Emner, Veiledning, Undervisningsplanlegging
Braovac, Susan Konservator 22 85 93 40 47 37 03 38 (mob) susan.braovac@khm.uio.no Konservering, arkeologisk konservering, Osebergfunnene, alunkonservert tre
Bratlie, Eivind ebratlie@extern.uio.no Konservering
Cutajar, Jan Dariusz Stipendiat +47 22841912 j.d.cutajar@iakh.uio.no Konservering
Edqvist, Pia Kristina Overingeniør p.k.edqvist@khm.uio.no Konservering, Arkeologisk konservering, Materiell kultur, Materiell analyse, Etikk, Bærkraftighet, Sosial Bærekraft, Mangfold
Emanuelsson, Emma Overingeniør emma.emanuelsson@khm.uio.no Konservering, Arkeologisk konservering, Follobane-prosjektet, masskonservering
Felter, Margrethe Arkeologisk konservator 46831532 (mob) margrethe.felter@khm.uio.no Konservering, Arkeologiske gjenstander, Feltkonservering, Utstillinger, Maritime genstander, Materiell analyse
Frøysaker, Tine Professor +47 22859634 tine.froysaker@iakh.uio.no Konservering, Malerikonservering, Kulturarv
Hjulstad, Guro Konservator (overingeniør) 97155033 guro.hjulstad@khm.uio.no Konservering, Arkeologiske gjenstander, Utstillingsproduksjon, Utlån, Preventiv konservering
Håbu, Anne Konservator +47 22859909 +47 92269481 anne.habu@khm.uio.no Konservering, Etnografisk samling, Antikken og Det gamle Egypt
Kollandsrud, Kaja Førsteamanuensis +47 22859564 400 43 923 kaja.kollandsrud@khm.uio.no Konservering, Middelalder, Kunstteknologi, Materiell kultur, Visuell kultur, Polykromi, Rekonstruksjon, Skulptur
Kutzke, Hartmut Førsteamanuensis +47 22859477 hartmut.kutzke@khm.uio.no Konservering, farger og pigmenter, edelsteiner og metaller, kjemiske analyser, kunstteknologi, vitenskapshistorie, bio-inspirerte konserveringsmiddler, Oseberg tekstilene
Meulen, Douwtje Lieuwkje van der Konservator +47 22859337 d.l.van.der.meulen@iakh.uio.no Konservering, Gjenstandskonservering
Petzold, Line Christin Konservator +47 98488018 l.c.petzold@khm.uio.no Konservering, Utstillinger, Utlån
Sandvoll, Brynjar Fagkoordinator 90 05 63 02 (mob) brynjar.sandvoll@khm.uio.no Konservering, Arkeologiske gjenstander, Feltkonservering
Slarke, Duncan Overingeniør duncan.slarke@iakh.uio.no Konservering
Solheim, Linn Kristin Senioringeniør 97071074 l.k.solheim@khm.uio.no Konservering, malerikonservator, Middelalderkunst, Klima
Storbekk, Elin Konservator (overingeniør) +47-90138727 e.c.storbekk@khm.uio.no Konservering, Arkeologiske gjenstander, Utstillingsproduksjon, Utlån, Forgylte kobberlegeringer
Streeton, Noëlle Lynn Wenger Professor +47 22859323 n.l.w.streeton@iakh.uio.no Konservering, Kulturarv, Kunstteknologi, Maleri, Materiell kultur, Kulturhistorie, Teori og metode, Middelalder, Skandinavia, Kirkehistorie, Sosialhistorie
Veseth, Margunn Konservator 22 85 95 10 932 10 107 (mob) margunn.veseth@khm.uio.no Konservering
Vike, Vegard Overingeniør - Arkeologisk konservering +47-95821322 v.a.vike@khm.uio.no Konservering, Gjenstandskunnskap, Rekonstruksjon, Vikingtid, Middelalder