Nettsider med emneord «Kreftforskning»

Illustrasjon av hode, hjerne og stråler
Publisert 11. feb. 2021 10:32

Selv om det har vært god fremgang i behandlingen av mange typer barnekreft, er noen fortsatt uhelbredelige. Nå gir presisjonsmedisin håp for unge pasienter som er diagnostisert med en sjelden og uhelbredelig type hjernesvulst.

Bildet kan inneholde: jobb.
Publisert 19. des. 2020 09:30

– Det er ingen tvil om at vi trenger en debatt om genetikere og deres rolle både i det medisinske fagfeltet, men også i samfunnet. Dette blir et av våre viktigste satsningsområder i tiden fremover, sier professor Vessela Kristensen.

Bildet kan inneholde: tekst, skrift, logo, linje, merke.
Publisert 13. nov. 2020 15:26

Kreftforeningen tildeler forskningsmidler til seks prosjekter ved fakultetet. – Vi er stolte og glade for tildelingene som går både til yngre og til svært erfarne forskere, sier forskningsdekan Jens Petter Berg.

Bildet kan inneholde: halskjede, hår, ansikt, hake, øyenbryn.
Publisert 10. sep. 2020 14:08

LEMONAID-prosjektet har som mål å hindre mutasjoner, og dermed hemme utviklingen av kreftsvulster i kroppen.

Publisert 2. des. 2019 12:47
Publisert 8. aug. 2019 10:51
Tidligere president, Christoph Huber og ny president Özlem Tureci, sammen med nyvalgt styremedlem Johanna Olweus.
Publisert 28. mai 2019 13:08

Professor Johanna Olweus ble 21. mai valgt inn i styret i CIMT, den europeiske organisasjonen for immunterapi mot kreft.

Publisert 2. jan. 2018 15:24
Publisert 19. mai 2017 15:00

Gruppen studerer diverse aspekter ved bukspyttkjertelkreft, fra markører til behandling, overlevelse og livskvalitet med mål om bedre forståelse og tilpasset behandling.

Publisert 5. des. 2016 17:55
Publisert 20. mars 2013 17:41

Dette er et translasjonsforskningsprosjekt.

Publisert 14. sep. 2012 14:19

Me forskar på samanhengen mellom kosthald og ulike sjukdommar, særleg kreft og skrøpelegdom.

Publisert 13. apr. 2011 11:45
Publisert 13. apr. 2011 11:09
Publisert 13. apr. 2011 10:35