Nettsider med emneord «Kristin Hovden Aaen»

Image of a patient whose blood sample is being taken.
Publisert 20. juli 2021 14:37

The technology, consisting of a designed variant of a natural occurring protein called super albumin, can pave the way for the development of long-acting drugs. This can have major implications for individuals suffering from haemophilia.

Bilde av en person som det blir tatt blodprøve på.
Publisert 20. juli 2021 14:37

Teknologien, som består av en designet variant av et naturlig protein kalt superalbumin, kan bane vei for utvikling av langtidsvirkende medisin. Dette kan ha stor betydning for personer som lider av alvorlig blødersykdom.