Personer med emneord «Lønn»

Navn Telefon E-post Emneord
Bakken, Marie Cecilie Rådgiver +47 22850508 + 47 91609141 m.c.bakken@medisin.uio.no Rekruttering, Ansettelser, Fravær, Permisjon, HR-system, Lønn, Personaladministrasjon, Regelverk
Boer, Pia Kristina den Rådgiver p.k.d.boer@medisin.uio.no Rekruttering, Ansettelser, Fravær, Permisjon, HR-system, Lønn, Personaladministrasjon, Regelverk
Botani, Kisra Sabri Seniorkonsulent 22 85 19 51 0047 45210960 k.s.botani@khm.uio.no Administrasjon, Økonomi, Regnskap, Lønn, Reise, Refusjoner, Fakturaer, Kontrollprogram, Driftsmidler
Brown, Christopher Martin Seniorrådgiver +47 22854192 +47 97015910 (mob) c.m.brown@admin.uio.no Regelverk, Avstemming, Veiledning, Lønn, Nettpublisering, Kontroll- og avstemmingsgruppen
Brånå, Thomas Rådgiver +47 22856374 thomas.brana@nhm.uio.no Personaladministrasjon, HR, Permisjon, Ansettelse, Fravær, Fratredelse, Rekruttering, Lønn, Pensjon
Bråthen, Heidi Seniorkonsulent +47 22844457 heidi.brathen@imv.uio.no Lønn, Timeregnskap
Ekstrand, Heidi Rådgiver +47 22856849 +47 41221683 (mob) heidi.ekstrand@ilos.uio.no Økonomi, Lønn, Personaladministrasjon
Fjeldstad, Peik Paul Seniorrådgiver +47 22841036 p.p.fjeldstad@admin.uio.no Rådgivning, Applikasjonsforvaltning, HR-system, Lønn, SAPUiO
Gaard, Eli Molven Seniorkonsulent +47 22841037 e.m.gaard@admin.uio.no Lønn, Honorar
Gobinath, Jannani Førstekonsulent +47 22856068 jannani.gobinath@uv.uio.no Bestilling, Innkjøp, Basware, Fakturaer, HR-Portalen, Regnskap, Lønn
Hansen, Andre Nikolai Seniorrådgiver +47 22858539 (mob) +47 93290223 a.n.hansen@admin.uio.no Applikasjonsforvaltning, SAPUiO, Lønn, HR-system
Haugen-Welo, Beth Karen Sofie Seniorkonsulent +47 22856057 b.k.s.haugen-welo@admin.uio.no Lønn, Honorar
Holm, Greta Seniorrådgiver +47 22856914 98001177 greta.holm@hf.uio.no Personaladministrasjon, Juridisk rådgiver, Lønn, Kurs, Likestilling
Jørgensrud, Nina Rådgiver +47 22856160 nina.jorgensrud@admin.uio.no Avstemming, Lønn, Opplæring, Kontroll- og avstemmingsgruppen
Kalrasten, Anne Førstekonsulent + 47- 22859645 anne.kalrasten@jus.uio.no Regnskap, Innkjøp, Anskaffelser, HR-bilag, Lønn, kontrollprogram
Kilenzi, James Hannington Seniorkonsulent +47 22856315 j.h.kilenzi@admin.uio.no Lønn, Honorar
Kjeldsrud, Nina Rådgiver +47 22855781 nina.kjeldsrud@admin.uio.no Honorar, Lønn
Kolstad, Vigdis Seniorkonsulent +47 22855774 vigdis.kolstad@admin.uio.no Lønn, Honorar
Låtun, Ann Christine Alderin Seksjonssjef +47 22856241 +47 95199391 (mob) a.c.a.latun@admin.uio.no Ledelse, Lønn, Honorar, Reise, Refusjon, Fravær
Mumtaz, Simon Seniorkonsulent +47 22858665 simon.mumtaz@admin.uio.no Lønn, Honorar
Revil, Anne Lau Rådgiver +47 22854472 a.l.revil@admin.uio.no Nettpublisering, Lønn, Avstemming, Honorar, Kontroll- og avstemmingsgruppen
Rockwell, Susan Rådgiver +47 22850507 susan.rockwell@medisin.uio.no Rekruttering, Ansettelser, Fravær, Permisjon, HR-system, Lønn, Personaladministrasjon, Regelverk
Rykken, Jan Seniorrådgiver +47 22858555 jan.rykken@admin.uio.no Applikasjonsforvaltning, SAPUiO, Lønn, HR-system, Rådgivning
Sneve, Jon Arne Rådgiver +47 22852783 +47 95020083 (mob) j.a.sneve@admin.uio.no HR-portalen, SAPUiO, Lønn, Brukerstøtte, Stipend
Sporsheim, Monica Rådgiver +47 22857904 monica.sporsheim@admin.uio.no Honorar, Lønn
Thue, Torbjørn Førstekonsulent +47 22856823 torbjorn.thue@admin.uio.no Honorar, Lønn
Tveitan, Ragnhild Sverdrup Prosjektleder +47-22841027 +47-91132645 (mob) r.s.tveitan@admin.uio.no Ledelse, Lønn, Regelverk
Tyskerud, Paul Seniorkonsulent +47 22841030 paul.tyskerud@admin.uio.no Lønn, Refusjon
Ugletveit, Hedda HR-sjef +47 22851819 +47 90150537 (mob) hedda.ugletveit@nhm.uio.no Personaladministrasjon, Rekruttering, Tilsetting, Fratredelse, Fravær, Lønn, Permisjon, Pensjon, Opprykk, Likestilling, Partssamarbeid, Medbestemmelse, HR
Vijiyakumar, Ranjalee Førstekonsulent +47 22841028 ranjalee.vijiyakumar@admin.uio.no Lønn, Honorar
Winge, Ada Merethe Førstekonsulent +47 22850504 a.m.winge@medisin.uio.no Bilag, Honorar, Lønn, Kontrollprogram, Innkjøp, Fakturabehandling