Personer med emneord «Literacy»

Navn Telefon E-post Emneord
Berge, Kjell Lars Professor +47 22856711 +47 924 21 945 k.l.berge@iln.uio.no Tekstvitenskap, Retorikk, Skriveforskning, Literacy
Dewilde, Joke Professor & Forskerutdanningskoordinator joke.dewilde@ils.uio.no Flerspråklighet, Lingvistisk etnografi, Sosiolingvistikk, Literacy
Glædesdahl, Anne Dehlie Stipendiat +4530910946 a.d.gladesdahl@iln.uio.no Retorikk, Pedagogikk, Skriveforskning, Literacy, Medborgerskap
Horn, Anna Catharina Forsker +47 22854282 a.c.horn@iln.uio.no Norrøn filologi, Paleografi, Kodikologi, Literacy, Middelalderlover, Middelalder, middelalderhåndskrifter, Magnus Lagabøtes landslov
Johansson, Karl G. Professor 22856142 k.g.a.johansson@iln.uio.no Middelalder, Norrønt, Manuskriptkultur i middelalderen, Eddadiktning, Översättningsstudier, Skaldediktning, Literacy, Orality
Pettersen, Kenneth Stipendiat +47 22859119 kenneth.pettersen@iped.uio.no Lek, Moderne oppvekst, IKT og læring, Literacy
Radisic, Jelena Forsker jelena.radisic@ils.uio.no EKVA, LEA, motivation, instruction, mathematics, ILSA, Literacy
Rasmussen, Ingvill Professor +47 22840749 ingvill.rasmussen@iped.uio.no Pedagogikk, IKT og læring, Samarbeidslæring, Kvalitativ metodologi, Sosiale medier, Samtaler, Klasseromsforskning, Literacy, Rådgivning, Design-based research, Dialog i klasserommet, 21st century skill
Tonne, Ingebjørg Professor, Nestleder ved MultiLing 22856766 ingebjorg.tonne@iln.uio.no Grammatikk, Kontrastiv lingvistikk, Norsk som andrespråk, Språkvitenskap, Norsk språk, Tospråklighet, Literacy, Flerspråklighet
Valen-Sendstad, Ingvild Badhwar Stipendiat +47 22844279 94018801 i.b.valen-sendstad@iln.uio.no Flerspråklighet, språkpolitikk, Kjønn og kvinneperspektiver, Literacy, Ethnography, Migration, Health