Nettsider med emneord «Livsvitenskap»

Publisert 5. feb. 2019 13:16

Har astma og allergiske sykdommer hos den gravide betydning for svangerskapsutfall? Hvordan påvirkes morkakens funksjon og har fosterkjønnet betydning for svangerskapsutfallet?

Publisert 5. feb. 2019 09:03

Hos pasienter med nevroimmunologiske sykdommer som multippel sklerose (MS) er det en vekselvirkning mellom immunsystemet og hjernen. Vi forsker på sykdomsmekanismer ved slike tilstander og ønsker å forstå hva som utløser dem og holder dem ved like.

Publisert 10. sep. 2018 14:20

Ataxia Telangiectasia (AT) er en alvorlig fremadskridende nevrologisk sykdom som rammer barn. Det finnes ingen behandling som forsinker sykdomsutviklingen, men ny forskning har vist at det nå kan være mulig å hjelpe disse barna.

Publisert 8. feb. 2018 15:54

Er du interessert i hjertet? Ønsker du å bli med på å utvikle fremtidens hjertemedisin? Gjennom omfattende elektrofysiologiske studier i hjerteceller og dyreforsøk har vår gruppe oppdaget en helt ny behandling av ventrikkeltakykardi med svært gode resultater i mus. Bli med på veien videre mot en klinisk studie!

Publisert 22. nov. 2017 14:34

Vil du oppleve ett år med forskning på det internasjonalt anerkjente universitetet UCSF (University of California, San Francisco) i USA? Vi forsker på utvikling av blodceller (Hematopoese), med fokus på sykdommene akutt leukemi og autoimmunitet.

Publisert 6. okt. 2017 10:39

Akvaporinene i hjernen er hovedfokuset for våre prosjekter. Vi har funn som tyder på at hjernens akvaporiner kan være involvert i utvikling av flere hjernesykdommer.

Picture of Anthony Mathelier
Publisert 24. feb. 2017 09:32

Congratulations to NCMM Group Leader, Anthony Mathelier, who has been successful with an application for event support from UiO:Life Science. 

Publisert 3. feb. 2017 12:29

Den myelinrike hvite substansen er helt nødvendig for at hjernen skal fungere. Men hvit substans skades tidlig i utviklingen av Alzheimer og andre nevrodegenerative sykdommer. Hva er det som skjer med myelinet?

Publisert 5. des. 2016 17:55
Publisert 5. des. 2016 17:46
Publisert 13. sep. 2016 10:45

Innate immune response is the first line of defence against microbial infection. We use global proteomics methods combined with bioinformatics and functional studies to elucidate the molecular mechanisms involved in activation of innate immunity. Our current focus is to characterize the role of vesicle-mediated protein secretion in innate immune response.

Publisert 6. mai 2016 19:05
Publisert 12. okt. 2015 09:55
Publisert 14. aug. 2015 10:25

Dagens influensavaksiner er virksomme kun mot en bestemt type influensa. Hensikten med prosjektet er å utforme nye influensavaksiner som vil gi bredere beskyttelse. Studenten vil undersøke immunresponser og beskyttelse etter vaksinering med ulike nye målstyrte vaksinemolekyler.

Publisert 14. aug. 2015 10:25

Vi benytter de nyeste teknologier for å identifisere mutasjoner i pasienter med svært alvorlige nevrologiske sykdommer, og studerer deres cellebiologiske konsekvenser. Vi stiller en presis diagnose samtidig som vi avdekker ny humanbiologisk kunnskap.

Publisert 14. juni 2011 13:50
Publisert 13. apr. 2011 11:46
Publisert 13. apr. 2011 11:45
Publisert 13. apr. 2011 11:44
Publisert 13. apr. 2011 11:42
Publisert 13. apr. 2011 11:40
Publisert 13. apr. 2011 11:40
Publisert 13. apr. 2011 11:36
Publisert 13. apr. 2011 11:36
Publisert 13. apr. 2011 11:36