Nettsider med emneord «Monica Christine Haune»

Image of the two researchers.
Publisert 12. juli 2021 13:57

Professor Einar Røshol Heiervang thinks it has been rewarding to do health services research in the CARE project. The collaboration between the researchers and the authorities has contributed to proposals for amendments to the Norwegian Child Welfare Act.

Bilde av professor Heiervang og stipendiat Haune
Publisert 8. juli 2021 08:50

Professor Einar Røshol Heiervang synes det har vært givende å gjøre tjenesteforskning i CARE-prosjektet. Samarbeidet mellom forskerne og myndighetene har bidratt til forslag om endring i barnevernloven.

Bildet kan inneholde: stetoskop, hjerte, hånd, kjærlighet, hjerte.
Publisert 13. nov. 2020 09:44

Én-dags tverrfaglig kartlegging av helse-og omsorgsbehov for utsatte barn og unge fungerer godt, viser ny rapport som ble lansert 12. november. CARE-modellens måte å kartlegge barn i risiko på får stor oppslutning, både blant helsepersonell, barnevernsansatte og barna selv.