Nettsider med emneord «NORMENT»

Røntgenbilder av hjernen
Publisert 23. feb. 2022 15:36

Genene som øker risikoen for å utvikle schizofreni ser ut til å være de samme genene som påvirker tykkelsen og størrelsen på hjernens overflate.

Neuroimage of the human brain
Publisert 23. feb. 2022 15:36

The genes that influence the risk of developing schizophrenia appear to be the same genes that affect the thickness and size of the surface of the brain.

Ett hvitt og ett svart hode vendt mot hverandre
Publisert 26. aug. 2021 12:18

Funnene kan ha betydning for fremtidig forebygging og behandling, og er et viktig skritt mot mer kunnskap om årsakene til bipolar lidelse.

Bildet kan inneholde: Hake.
Publisert 23. mars 2021 13:53

EU-prosjektet REALMENT, ledet av Ole Andreassen, skal bruke store mengder data, genetikk og kunstig intelligens for å forbedre behandlingen for pasienter.

Bildet kan inneholde: smil, dress skjorte, erme, halsbånd, polo skjorte.
Publisert 22. feb. 2021 13:00

Han får prisen for sitt bidrag til forståelsen av genetiske årsaker til demens og gjennombrudd i forskning som har gitt innsikt i sykdommens mekanismer.

Bildet viser MR-bilder av hjernen.
Publisert 22. okt. 2020 12:58

– Funnet styrker antakelsen vår om at hjernestammen er viktigere for psykiatriske sykdommer enn tidligere antatt, sier Torbjørn Elvsåshagen ved NORMENT.