Nettsider med emneord «Parkinson's disease»

Illustration of nerve cells.
Publisert 29. okt. 2021 13:46

Unfinished DNA repair contributes to the damage and age-related loss of neurons. However, it might be possible to protect the nerve cells, which may have implications for the prevention of Parkinson’s disease.

Bildet kan inneholde: logo, azure, font, linje, grafikk.
Publisert 27. mai 2020 22:33

Vi søker nå helsepersonell til å delta i individuelle intervju i OPTIM-PARK prosjektet. 

Bildet kan inneholde: begivenhet, samfunnet, gul, design, team.
Publisert 16. okt. 2019 14:00

Ellen Gabrielsen Hjelle fekk uventa besøk frå Stiftelsen Dam og Noregs Parkinsonforbund. Med seg hadde dei midlar som skal finansierer Hjelle sin postdok knyt til EU-prosjektet OPTIM-PARK.

Bildet kan inneholde: begivenhet, samfunnet, gul, design, team.
Publisert 16. okt. 2019 13:10

Ellen Gabrielsen Hjelle fekk uventa besøk frå Stiftelsen Dam og Noregs Parkinsonforbund. Med seg hadde dei midlar som skal finansiere Hjelle sin postdok knyt til EU-prosjektet OPTIM-PARK.

Optim-park logo i farger
Publisert 16. okt. 2019 12:57

Optimization of community resources and systems of support to enhance the process of living with Parkinson’s Disease: a multisectoral intervention

Optim-park logo i farger
Publisert 16. okt. 2019 10:22

Den overordnede hensikten til prosjektet er å bidra til utviklingen av et tilpasset tverrsektorielt tjenesteforløp for personer med Parkinsons sykdom og deres pårørende.

Publisert 31. okt. 2014 15:12
Publisert 31. okt. 2014 15:09
Image may contain: Product, Font, Line, Parallel, Pattern.
Publisert 19. apr. 2011 12:48

The Laboratory for Molecular Neuroscience investigates molecular mechanisms involved in physiological processes such as cell volume regulation, gliovascular signaling, maintenance of the blood-brain-barrier integrity and role of the brain extracellular matrix in normal brain function.