Personer med emneord «Postmottak»

Navn Telefon E-post Emneord
Ahmed, Riaz Konsulent +47 22845338 riaz.ahmed@medisin.uio.no Postmottak, Drift
Borge, Henrik Arnold Seniorkonsulent +47 22844053 h.a.borge@admin.uio.no Arkiv LOS, ePhorte, Postmottak, Journalføring, Brukerstøtte for saksbehandlere og ledere, Veiledning, Innsynsbegjæringer, kurs
Brevig, Ingebjørg Lunde Førstekonsulent +47 22856168 i.l.brevig@admin.uio.no Sykefravær, Postmottak, Innkjøp, Kontorstøtte
Halvorsen, Anne Britt Arkivansvarlig - Rådgiver 22 85 98 04 a.b.halvorsen@khm.uio.no Arkiv, ePhorte, Postmottak, Journalføring, Brukerstøtte for saksbehandlere og ledere, Veiledning, Kurs
Kræmer-Olsen, Tor-Audun Rådgiver +47 22858157 +47 92646526 (mob) t.a.kramer-olsen@admin.uio.no eSak, ePhorte, Postmottak, Journalføring, Brukerstøtte for saksbehandlere og ledere, Arkivfaglig veiledning, Innsynsbegjæringer
Lopez Munoz, Yamila Rådgiver +47 22852242 y.l.munoz@admin.uio.no Arkiv, ePhorte, Journalføring, brukerstøtte for saksbehandlere og ledere, innsynsbegjæringer, Postmottak
Pandey, Karianne Labråten Førstekonsulent +47 22859333 k.l.pandey@khm.uio.no Arkiv, ePhorte, Dokumentasjon, Brukerstøtte for saksbehandlere og ledere, Postmottak, Journalføring, Topografisk arkiv
Prestgard, Liv Seniorkonsulent +47 22845316 liv.prestgard@admin.uio.no ePhorte, Postmottak, Offentlig journal, Journalføring
Rodríguez, Carlos Romeo Seniorkonsulent +47 22840500 +47 95205142 (mob) c.r.rodriguez@ncmm.uio.no Skilting, Innkjøp, UiO-noark, Fakturaer, Arkiv, Basware, ePhorte, Cristin, Refusjoner, Attester, Resepsjon, Postmottak, Post, Oracle, Bilag