Personer med emneord «Rådgivning»

Navn Telefon E-post Emneord
Augedal, Knut Seniorrådgiver +47 22840173 +47 47285001 (mob) knut.augedal@link.uio.no Ledelse, Strategi, Prosjektkoordinering, Konsultasjon, Organisasjonsutvikling, Ressursplanlegging, Rådgivning, Innovasjon
Berg, Anne-Gro Seniorrådgiver +47 22857776 a.g.berg@admin.uio.no Rådgivning, Arkiv, ePhorte, Brukerstøtte, Opplæring, Nettpublisering
Brudeseth, Jon Seniorrådgiver +47 90944158 (mob) jon.brudeseth@admin.uio.no Anskaffelser, Rammeavtaler, Innkjøp, Rådgivning
Coh, Mirjana Rådgiver +47 22852942 +4799359393 mirjana.coh@link.uio.no Rådgivning, Kurs, Canvas-inspo, Brukerstøtte, Canvas, wiki, Læringsteknologi, digitale læremidler, digitale læringsressurser, Digitale medier, Inspirsjonsseminar
Fjeldstad, Peik Paul Seniorrådgiver +47 22841036 p.p.fjeldstad@admin.uio.no Rådgivning, Applikasjonsforvaltning, HR-system, Lønn, SAPUiO
Frydendal, Mette Rådgiver +47 22855218 +47 91657772 (mob) mette.frydendal@medisin.uio.no Personaladministrasjon, Ansettelser, Rekruttering, HR-system, Veiledning, Rådgivning, Regelverk
Gregusson, Mette Rådgiver +47 22858179 +47 48212865 (mob) mette.gregusson@admin.uio.no Foreldrepermisjon, Rådgivning
Grude, Anne Grete I permisjon Tilrettelegging, Mentorordningen, Rådgivning, Kompetanseutvikling, Universell utforming
Hagen, Åste Marie Mjelve Førsteamanuensis +47 22857025 ammhage@isp.uio.no Spesialpedagogikk, Pedagogikk, Leseforståelse og tekstbasert læring, Språk og leseforståelse, Språkutvikling, barnehage, Rådgivning
Hauksdottir, Birna Gudbjörg Seniorrådgiver +47 22857031 +47 48051483 (mob) b.g.hauksdottir@admin.uio.no Applikasjonsforvaltning, Rådgivning, Systemutvikling, Økonomirapporter, Oracle
Hinden, Ina Høj Seniorrådgiver +47 22856396 i.h.hinden@admin.uio.no ePhorte, Opplæring, Brukerstøtte, Arkiv, Rådgivning, Nettpublisering, Prosessforbedring
Holsted, Are Rådgiver +47 22844058 are.holsted@admin.uio.no Arkiv, Rapportering, Brukerstøtte, Opplæring, Rådgivning, ePhorte
Jensen, Kaj Richard Avdelingsleder +47 22859554 +47 91547902 (mob) k.r.jensen@admin.uio.no Rådgivning, Administrativ ledelse, Arrangementer
Johannessen, Ingrid + 47 413 00 101 ingrid.johannessen@medisin.uio.no HR, Rådgivning, Organisasjonsutvikling, Lederstøtte
Jønnum, Siri Rådgiver +47 22840717 +47 92611015 (mob) siri.jonnum@link.uio.no Rådgivning, prosjektkoordinering, audiovisuell formidling, videoproduksjon, digitale læringsomgivelser, forskningsformidling, læringsmiljø, ressursplanlegging, kontrakter, HMS
Kolstad, Elisabeth Seksjonssjef +47-22856308 +47-95037291 (mob) elisabeth.kolstad@admin.uio.no Applikasjonsforvaltning, Prosjektledelse, Rådgivning, Oracle
Lassen, Liv Margarete Professor emeritus +47 22858059 l.m.lassen@isp.uio.no Rådgivning, Foreldresamarbeid, Mestring, Kompetanseutvikling, Barn i risiko, Resiliens
Lund, Hans-Jørgen Seksjonssjef +47 22859207 +4792625140 (mob) 92625140 h.j.lund@medisin.uio.no Økonomistyring, Rådgivning, Analyse, Rapportering, Organisasjonsutvikling, Budsjett, Regnskap, Forskerstøtte MED
Løberg, Cecilie Rådgiver +47 22854772 +47 94841785 (mob) cecilie.loberg@admin.uio.no Foreldrepermisjon, Rådgivning, NAV-refusjoner
Morken, Tone Seniorrådgiver +47 22856322 +47 95832712 (mob) tone.morken@admin.uio.no Økonomirapporter, Prosjektledelse, Systemutvikling, Applikasjonsforvaltning, Rådgivning, Basware, Oracle
Myreng, Henriette Gran 98422000 h.g.myreng@admin.uio.no Nettpublisering, Kommunikasjon, Rådgivning, Nettredaktør
Orseth, Asle Andre Seniorrådgiver +47 97778096 (mob) a.a.orseth@admin.uio.no Innkjøp, Rådgivning, Rammeavtaler
Rasmussen, Ingvill Professor +47 22840749 ingvill.rasmussen@iped.uio.no Pedagogikk, IKT og læring, Samarbeidslæring, Kvalitativ metodologi, Sosiale medier, Samtaler, Klasseromsforskning, Literacy, Rådgivning, Design-based research, Dialog i klasserommet, 21st century skill
Rydland, Veslemøy Professor +47 22844776 veslemoy.rydland@iped.uio.no Pedagogikk, Minoritetsspråklige barn og unge, Språk og kommunikasjon, Leseforståelse og tekstbasert læring, Tospråklig utvikling, Rådgivning, Innovasjon, Sosioemosjonell utvikling
Rykken, Jan Seniorrådgiver +47 22858555 jan.rykken@admin.uio.no Applikasjonsforvaltning, SAPUiO, Lønn, HR-system, Rådgivning
Sandvik, Aina Klemmetvold Seniorkonsulent +47 22841038 a.k.sandvik@admin.uio.no Sykefravær, Langtidssyk, Rådgivning, NAV-refusjoner
Sarnes, Frank Aasmund Seniorrådgiver +47 22855288 +47 93401396 (mob) f.a.sarnes@mn.uio.no Rådgivning, Personalforvaltning, HR
Skaatan, Marit Rådgiver +47 99294357 (mob) marit.skaatan@admin.uio.no Kommunikasjon, Nettpublisering, Nettredaktør, Rådgivning, Eiendomsavdelingen
Skjeflo, Mikkel Kornberg Rådgiver +47 22855354 22855354 m.k.skjeflo@link.uio.no MOOC (Massive Open Online Courses), Futurelearn, Canvas Instructure, Kurs, Rådgivning, Blended Learning, Nettbasert undervisning, Fleksibel utdanning, Didaktikk, Pedagogikk
Skotte, Anne Rådgiver +47 22851345 anne.skotte@admin.uio.no Foreldrepermisjon, Rådgivning
Todal, Elisabeth Høgset Seniorrådgiver +47 90081079 (mob) e.h.todal@admin.uio.no Kommunikasjon, Nettredaktør, Rådgivning, Internkommunikasjon, Eiendomsavdelingen
Vold-Sarnes, Bjørnar Leder +47-22856302 +47-90851931 (mob) bjornar.vold-sarnes@admin.uio.no Ledelse, Rådgivning
Walderhaug, Geir Magnus Rådgiver +47 22844057 g.m.walderhaug@admin.uio.no Rådgivning, Arkiv, Opplæring, Offentleglova, ePhorte
Wang, Heidi Rådgiver +47 22857846 +47 48237080 (mob) heidi.wang@admin.uio.no Basware, Oracle, Testledelse, Rådgivning, Prosjektledelse, Applikasjonsforvaltning
Wiersholm, Anne Catrine Seniorrådgiver +47 22854867 +47 90027567 (mob) a.c.wiersholm@admin.uio.no Rådgivning, Systemutvikling, Prosjektledelse, Oracle, Økonomirapporter, Applikasjonsforvaltning
Øvstaas, Christin Seniorrådgiver +47 22855929 +47 41445397 (mob) christin.ovstaas@admin.uio.no Basware, Systemutvikling, Rådgivning, Applikasjonsforvaltning, Oracle