Personer med emneord «Research communication»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Elin Martine Doeland Doeland, Elin Martine Adviser +47 22844655 e.m.doeland@medisin.uio.no Research communication, Internal communication, Communication, Press contact
Bilde av Ine Eriksen Eriksen, Ine Photographer +47-23072583 ine.eriksen@medisin.uio.no Photo, Photography, Graphic design, Communication, Research communication
Bilde av Øystein Horgmo Horgmo, Øystein Senior Photographer +47-23072820 +47-95296090 oystein.horgmo@medisin.uio.no Photo, Photography, Graphic design, Communication, Research communication
Bilde av Cecilie Bakken Høstmark Høstmark, Cecilie Bakken Adviser 97640361 c.b.hostmark@medisin.uio.no Communication, Research communication
Bilde av Julie Nybakk Kvaal Kvaal, Julie Nybakk Adviser +47 22844690 j.n.kvaal@medisin.uio.no Research communication, Communication, Internal communication, Press contact
Bilde av Christian Nissen Nissen, Christian Overingeniør +47-23072584 christian.nissen@medisin.uio.no Video, Communication, Research communication, Sound, Image, AV services
Bilde av Thomas Olafsen Olafsen, Thomas Senior Adviser +47 22850132 thomas.olafsen@medisin.uio.no Communication, Events, Internal communication, Research communication, Web publishing
Bilde av Elisabeth Kolflaath Semprini Semprini, Elisabeth Kolflaath Adviser +47 22859209 e.k.semprini@medisin.uio.no Web publishing, Web editor, Research communication, Communication, Safety organization
Bilde av Kyrre Vigestad Vigestad, Kyrre Adviser +47 22855279 kyrre.vigestad@medisin.uio.no Communication, Press contact, Media survey, Research communication, Web editor, Content management, Web statistics, Internal communication
Bilde av Anders Øverbye Øverbye, Anders Administrative Manager +4722781827 anders.overbye@medisin.uio.no Administrative management, Coordinating, Research communication
Aalby, Anita Adviser 40 48 49 49 anita.aalby@medisin.uio.no Research administration, Research communication, Web publishing