Personer med emneord «Russland»

Navn Telefon E-post Emneord
Bruusgaard, Kristin Ven Postdoktor +47 22856107 +47 95734439 (mob) k.v.bruusgaard@stv.uio.no Sikkerhetspolitikk, Internasjonal politikk, kjernevåpen, Konflikt, Russland
Danielsen, Maria Øderud Førstekonsulent +47 22854034 +47 91806330 (mob) m.o.danielsen@ilos.uio.no Studieadministrasjon, Studieveiledning, Undervisningsplanlegging, russisk, Russland, Balkan, Sentral-Europa, polsk, tsjekkisk, bosnisk, kroatisk, serbisk, Øst-Europa, Ukraina
Flikke, Geir Professor +47 22845948 +47 99357278 (mob) 99357278 geir.flikke@ilos.uio.no Russisk, Russland, Områdestudier, Sosiale bevegelser, Post-kommunisme, Historie, Politisk kultur, Politisk historie
Fodchenko, Irina irina.fodchenko@jus.uio.no Petroleumsrett, Norden, Russland, Russisk rett, Sjørett, Internasjonal offentlig rett, Miljørett
Heffermehl, Fabian Forsker +47 22854433 +47 46599956 (mob) fabian.heffermehl@ilos.uio.no Russland, Russisk litteratur, Litteraturvitenskap, Kunsthistorie, Kunstteori, Religion, Modernisme, Ikoner, ArtSci, Gulag, Kropper
Kolstø, Pål Professor +47 22856799 +47 95186564 (mob) pal.kolsto@ilos.uio.no Russland, russisk, russisk idehistorie, etniske konflikter, ikke anerkjente stater, Nasjonalisme, Nasjonsbygging, Religionshistorie
Kvernmo, Trine Merete Seniorrådgiver +47 22858458 +47 93068177 (mob) t.m.kvernmo@admin.uio.no Internasjonalt samarbeid, Forskningssamarbeid, Prioriterte land, Russland, Canada, Norden, Nordområdene, Arktis, Antarktis, Hav, Ekstern finansiering, Strategi, Tverrfakultære forskningsområder, Forskningsadministrasjon
Moen-Larsen, Natalia Stipendiat +47 22855505 +47 92295308 (mob) natalia.moen-larsen@sosgeo.uio.no Sosiologi, Diskurs, Minoriteter, Migrasjon, Nasjonalisme, Etnisitet, Russland
Rosseland, Leiv Arne Forskningsleder +47 92204274 (mob) l.a.rosseland@medisin.uio.no Russland