Nettsider med emneord «Sirkulasjonskontroll»

Publisert 5. nov. 2020 16:54

Dette prosjektet er et samarbeid mellom atferdsmedisin og fysiologi, og undersøker friske mennesker respons på hypovolemi med og uten sosial støtte. Vi søker en student som er interessert i både sirkulasjonsfysiologi og menneskers relasjoner.

Forskergruppe
Publisert 26. okt. 2018 08:01

Vi studerer hvordan hjertet og sirkulasjonen blir regulert både hos friske og syke mennesker. Vi undersøker samspillet mellom sirkulasjon og respirasjon, kontroll av hjernens blodtilførsel og hvordan det er et samspill mellom det autonome nervesystemet og endotelfunksjon.

Publisert 13. apr. 2011 10:36