Personer med emneord «Skriveforskning»

Navn Telefon E-post Emneord
Berge, Kjell Lars Professor +47 22856711 +47 924 21 945 k.l.berge@iln.uio.no Tekstvitenskap, Retorikk, Skriveforskning, Literacy
Marti, Kristin Torjesen Stipendiat +47 91586460 (mob) +4722856218 k.t.marti@iln.uio.no Sakprosa, Doktorgradsstipendiat, Skriveforskning, Tekstvitenskap, Literacy