Personer med emneord «Statistikk»

Navn Telefon E-post Emneord
Baños, David Ruiz Førsteamanuensis innsteg +47-22855884 davidru@math.uio.no Statistikk, Stokastisk analyse/Finans - forsikring og risiko
Bellizia, Ida Louise Rudi Rådgiver +47 22858016 +47 99714255 (mob) i.l.r.bellizia@admin.uio.no Felles studentsystem FS, Forskerutdanning, Tableau, Statistikk, Rapportering
Bertinelli Salucci, Clara Stipendiat +47 45107257 (mob) clarabe@math.uio.no Statistikk, data science
Bjørnhaug, Helge J. Senioringeniør +47 22856299 +47 99495275 (mob) h.j.bjornhaug@admin.uio.no Felles studentsystem FS, Rapportering, Statistikk, Emner
Bochynska, Agata Førstebibliotekar agata.bochynska@ub.uio.no åpen forskning, forskningsdata, forskningsmetode, digitale forskningsmetoder, statistikk
Bremer, Merethe Seniorrådgiver +47 22856353 +47 22152016 (mob) merethe.bremer@medisin.uio.no Forskningsadministrasjon, Forskerutdanning, Ph.d., Regelverk, Kvalitetssystem, Rapportering, Statistikk
Christophersen, Heidi Anne Camilla Seniorrådgiver +4722855791 heidi.christophersen@teologi.uio.no Studieadministrasjon, Læringsmiljø, Studiekvalitet, Kvalitetssystem, Evaluering, Regelverk, Statistikk, Analyse, Opptak
Fagerbakk, Frode Seniorrådgiver +47 22851591 +47 92207632 (mob) frode.fagerbakk@admin.uio.no Felles studentsystem FS, Statistikk, Tableau, Canvas
Glad, Ingrid Kristine Professor +47 22855879 +47 97765263 (mob) glad@math.uio.no Statistikk, Statistikk og biostatistikk
Groeneboom, Nicolaas Ervik Avdelingsingeniør +47 22854281 +47 91819665 (mob) n.e.groeneboom@medisin.uio.no Nesys, programmering, statistikk, astronomi, kosmologi, kompilator
Gundersen, Sveinung Senioringeniør +47 22840862 +47 93009454 (mob) sveinugu@ifi.uio.no Statistikk, Informatikk, Bioinformatikk, Genomikk
Haghish, E. F. Postdoktor +47 22845111 haghish@uio.no Avdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykologi, Statistikk, Moral, Utviklingspsykologi, psykisk helse
Hermansen, Gudmund Horn Førsteamanuensis +47 22855884 +47 92437304 (mob) gudmunhh@math.uio.no Statistikk, Statistikk og biostatistikk
Hjort, Nils Lid Professor +47 22855954 +47 92814183 (mob) nils@math.uio.no Statistikk, Statistikk og biostatistikk
Huseby, Arne Bang Professor +47 22855860 +47 90125434 (mob) arne@math.uio.no Statistikk, Stokastisk analyse/Finans - forsikring og risiko
Jørgensen, Johanne Cecilie Høyem Avdelingsleder +47 22844174 +47 98816369 (mob) j.c.h.jorgensen@hf.uio.no Kommunikasjon, Studiewebredaktør, Studentrekruttering, Statistikk, Analyse, Studieadministrasjon.
Kozák, Michal Postdoktor michal.kozak@psykologi.uio.no Sosiologi, Statistikk, Metode
Lai, Xiaoran Postdoktor +47 22851229 +47 48334955 (mob) xiaoran.lai@medisin.uio.no Matematikk, Matematisk biologi, Matematisk onkologi, Beregningsbiologi, Biostatistikk, Multiskala-modeller, Statistikk
Langsæther, Peter Egge Postdoktor +47 97011579 (mob) p.e.langsather@stv.uio.no Komparativ politikk, Metode, Statistikk, Valg og Demokrati, Konfliktlinjer, Klasse
Lergenmuller, Simon Stipendiat +47 96853713 (mob) simon.lergenmuller@medisin.uio.no Statistikk, Biostatistikk, Epidemiologi
Lohrmann, Timo Stipendiat +49171268764 (mob) timolo@math.uio.no Statistikk, Maskinlæring, teoretisk partikkel fysikk
Midtfjord, Alise Danielle Stipendiat +47 93427423 (mob) +47 93427423 alisedm@math.uio.no Risiko, Statistikk, Maskinlæring, Data Science
Nakkerud, Andreas Stipendiat +47 99493992 (mob) andreana@math.uio.no Statistikk, Optimering, Innovasjon, Big Data, Logikk, Matematisk Logikk, Data Science, OBDA, Knowledge Representation
Olsen, Lars Henry Berge Stipendiat +47 91754599 (mob) lholsen@math.uio.no Statistikk, data science, Kunstig intelligens
Pensar, Johan Førsteamanuensis +35850571169 (mob) johanpen@math.uio.no Statistikk, data science, sannsynlighetsmodellering
Proske, Frank Norbert Professor +47 22855867 +47 22220003 (mob) proske@math.uio.no Statistikk, Stokastisk analyse/Finans - forsikring og risiko
Read, Alexander Lincoln Professor +47 22855062 +47 97544475 (mob) a.l.read@fys.uio.no Partikkelfysikk, LHC, CERN, ATLAS, Higgs boson, Statistikk
Rose, Lawrence E Professor emeritus +47-22855175 l.e.rose@stv.uio.no Statsvitenskap, Statistikk, Komparativ politikk, Valg og Demokrati, Kommunepolitikk, Demokrati, Offentlig politikk og administrasjon, Metode
Rønningen, Magnus Otto Seniorrådgiver +47 22854170 +47 99769363 (mob) m.o.ronningen@admin.uio.no Statistikk, Forskningsadministrasjon, Analyse, Forskningsresultater, Forskningspolitikk, Priser, Virksomhetsstyring
Saltyte Benth, Jurate Forsker +47 48224431 (mob) j.s.benth@medisin.uio.no Statistikk
Samuelsen, Sven Ove Professor +47 22855861 osamuels@math.uio.no Statistikk, Statistikk og biostatistikk
Santos, Diana Professor +47-22857657 d.s.m.santos@ilos.uio.no Portugisisk, Portugisisk språk, Språkteknologi, Semantikk, Datalingvistikk, Kontrastiv lingvistikk, Korpuslingvistikk, Lingvistikk, Oversettelse, Oversettelsestudier, Kulturstudier, Statistikk, Fjernlesing
Scheel, Ida Førsteamanuensis +47 22855874 +47 40232932 (mob) idasch@math.uio.no Statistikk, Statistikk og biostatistikk
Schenkel, Jonas Fredrik Stipendiat +47 92661885 (mob) jonasfsc@math.uio.no Statistikk
Sikkeland, Karen Skadsheim Senioringeniør +47 22858248 +47 98812241 (mob) k.s.sikkeland@admin.uio.no Felles studentsystem FS, Tableau, Statistikk, Analyse, Forskerutdanning, Prosjektleder
Stensrud, Mats 48211951 mats.stensrud@medisin.uio.no Biostatistikk, kausal inferens, Statistikk, Genetikk, Epidemiologi, Neuroscience
Storvik, Geir Olve Professor +47 22855894 +47 45201667 (mob) 45201667 geirs@math.uio.no Statistikk, Statistikk og biostatistikk
Søyland, Martin Forsker +47 93662683 martin.soyland@stv.uio.no Komparativ politikk, Metode, Statistikk, Parlamentarisme, Stortinget, Natural Language Processing