Personer med emneord «Studieadministrasjon»

Navn Telefon E-post Emneord
Aabelvik, Hanne-Guro Winfeldt Seniorrådgiver +47 22845829 +47 45232555 (mob) 45232555 h.g.w.aabelvik@medisin.uio.no Felles studentsystem FS, Studieadministrasjon, Eksamen
Aaen-Stockdale, Anne Rådgiver +47 22855398 +47 94428226 (mob) +47 22855398 anne.aaen-stockdale@mn.uio.no Internasjonalt samarbeid, Godkjenning, Studieadministrasjon, Utveksling, Delstudier i utlandet
Aasvik, Vivian Seniorkonsulent +47 22854705 +47 93638708 (mob) vivian.aasvik@psykologi.uio.no Eksamen bachelor, Eksamen master, Inspera, Klagebehandling, Begrunnelser, Eksamensavvikling, Studieadministrasjon
Aleksandersen, Arve Rådgiver +47 22856187 +47 92463948 (mob) 92463948 arve.aleksandersen@admin.uio.no Studieadministrasjon, Studiestatistikk, Studiepolitikk, Analyse, Evaluering, Tableau, Benchmarking, studentsuksess
Andresen, Marianne Rådgiver +47 22852422 +47 95528821 (mob) marvandr@ifi.uio.no Studieadministrasjon, Innkjøp, Basware, Timelønn, Eksamen
Arnøy, Camilla Seniorkonsulent +47 22859748 +47 91347271 (mob) +47 91347271 camilla.arnoy@jus.uio.no Innkjøp, Arrangementer, Studieadministrasjon, HR-portal, Nettredaktør
Atubo, Brenda Apili Seniorkonsulent +47 22851254 +47 45502366 (mob) b.a.atubo@astro.uio.no Administrasjon, Eksamen, Timeplanlegging, Studieadministrasjon, Opptak, Forskerutdanning, Studieveiledning, FS, TP, Bilaglønn, Innkjøp, Nettsider, Nettpublisering
Aune, Oda Asbjørnsen Seniorkonsulent +47 22855145 o.a.aune@econ.uio.no Studieadministrasjon, Studieveiledning, Semesterstart, Tilrettelegging
Austdal, Linda Førstekonsulent +47 22858018 linda.austdal@uv.uio.no Studieadministrasjon, tilrettelegging
Bakke, Camilla Seniorkonsulent +47 22858032 +47 40280273 (mob) camilla.bakke@iped.uio.no Studieadministrasjon, Comparative and International Education Master Program
Bakken, Karl Johan Ullavik Rådgiver +47 22856673 k.j.u.bakken@geo.uio.no Studieadministrasjon, Masteropptak, Timeplanlegging (TP), Canvas, FS, ePhorte, Masterprogram, EPN
Bakken, Kristian Bjelbøle Seniorkonsulent +47 91322559 (mob) k.b.bakken@geo.uio.no Studieadministrasjon, FS, ePhorte, Bachelorprogram
Barcus-Sævareid, Kristi Lynette Seniorkonsulent +47 22841221 +47 91769652 (mob) k.l.barcus-savareid@iped.uio.no Studieadministrasjon, Master in Higher Education, Utenlandske studenter
Berge, Nikoline Næss Seniorkonsulent +47 22855256 +47 93035882 (mob) n.n.berge@medisin.uio.no Studieadministrasjon, Undervisning, Studieplaner
Berger, Niclas Johan Marius Rådgiver +47 22851437 +47 41378717 (mob) n.j.m.berger@medisin.uio.no Studieadministrasjon, Eksamen, Felles studentsystem FS, TP
Bergkvam, Øystein Rådgiver +47-22856345 oystein.bergkvam@mn.uio.no Studieadministrasjon, Eksamen, Felles studentsystem FS, Fusk, Vitnemål
Berstad, Marie Seniorkonsulent +47 22857041 +47 41686626 (mob) marie.berstad@geo.uio.no Studieadministrasjon, Erasmus+, Semesterstart, Studieveiledning, FS, ePhorte
Birkeland, Monika Seniorkonsulent 22 84 58 89 monika.birkeland@iakh.uio.no Studieadministrasjon, Modern International and Transnational History, Veiledning
Birkeland, Nora Seniorkonsulent +47 22854605 +47 92495152 (mob) nora.birkeland@iakh.uio.no Studieadministrasjon, Studieveiledning, Studier, Historie, Bachelor, Undervisningsplanlegging, Emneevaluering, emnevalg, Emner
Bjerkaker, Stein Stølen Førstekonsulent +47 22850418 +47 95860109 (mob) s.s.bjerkaker@media.uio.no studieadministrasjon, studier, eksamen, FS, Inspera, canvas, nettsider, TP, ePhorte
Bjørneng, Ragnhild Rådgiver +47 22850653 +47 90763569 (mob) ragnhild.bjorneng@medisin.uio.no Studieadministrasjon, Emner, Studieveiledning, Personaladministrasjon, Nettpublisering, Koordinering
Boesen, Julia Oliane Førstekonsulent +47 22858005 j.o.boesen@isp.uio.no Praksis, Studieadministrasjon
Bogen, Marthe Seniorkonsulent +47 48212576 (mob) marthe.bogen@iakh.uio.no Studieadministrasjon, Historie, Bachelor
Boholm, Cecilie Brinck Rådgiver +47 22857870 +47 97096867 (mob) c.b.boholm@uv.uio.no internasjonalisering, utveksling, mobilitet, internasjonalt samarbeid, godkjenning, studieadministrasjon
Boncuk, Esra Rådgiver +47 22858218 +47 93806532 (mob) esra.boncuk@iped.uio.no Studieadministrasjon, Kvalitetssystemet for studier, Internasjonaliseringsarbeid, Rekruttering, Omdømmebygging, Teamleder for masterstudier, Nettsider
Brachel, Kathrine Kjellmann Seniorkonsulent +47 22858685 +47 92855485 (mob) 22858685 k.k.brachel@iln.uio.no Studieadministrasjon, Norsk for internasjonale studenter, TP, FS
Brekke, Eleonora Seniorkonsulent +47 22850562 +47 45166538 (mob) +47 22845045 eleonora.brekke@medisin.uio.no Opptak, Studieveiledning, FS, Emner, Eksamen, Inspera, Studieadministrasjon
Bronken, Erlend Studiekonsulent for fleksibel læring 228 57751 97 63 18 37 (mob) erlend.bronken@ifikk.uio.no Studieadministrasjon, Brukerstøtte Canvas, Fusk, Urkund, Podcast, Tilrettelegging, E-bøker, E-læring, Universell utforming, Digitale læringsressurser
Bråthen, Kristin Rådgiver +47 22852956 +47 98465245 (mob) kristinb@ifi.uio.no Studieadministrasjon, Timeplanlegging, TP, Studieveiledning, Semesterstart
Bøyum, Malene Seniorkonsulent +47 22854379 +47 95872116 (mob) malene.boyum@ikos.uio.no Studieadministrasjon, Midtøsten-studier, Middle East Studies, South Asian Culture and Society, Sør-Asia
Carlsen, Kjersti Elisabeth Rådgiver +47 22852228 +47 45481571 (mob) k.e.carlsen@odont.uio.no Nettpublisering, ePhorte, PACS, Cristin, Studieadministrasjon, Internasjonalisering, Klinisk veiledning i odontologi, Skikkethet
Caspersen, Tom Arild Rådgiver +47 22857001 +47 93683099 (mob) t.a.caspersen@farmasi.uio.no Studieadministrasjon, eksamen
Cham, Alieu S K Rådgiver +47 22851356 +47 91372945 (mob) a.s.k.cham@medisin.uio.no Studieadministrasjon, Internasjonalt samarbeid, Eksamen
Christensen, Frode Torp Rådgiver +47 228 44465 f.t.christensen@hf.uio.no Studieadministrasjon, Eksamen, Vitnemål, Felles studentsystem FS
Christophersen, Heidi Anne Camilla Seniorrådgiver +4722855791 heidi.christophersen@teologi.uio.no Studieadministrasjon, Læringsmiljø, Studiekvalitet, Kvalitetssystem, Evaluering, Regelverk, Statistikk, Analyse, Opptak
Corell, Hilde Johansen Førstekonsulent +47 22844162 +47 93212312 (mob) h.j.corell@sv.uio.no Vitnemål, Eksamen, Studieadministrasjon, Eksamensavvikling, Tilrettelegging
Dalseth, Kirsti Ales Avdelingsleder +47 22850476 +47 93600036 (mob) 936 00 036 k.a.dalseth@kjemi.uio.no Studieadministrasjon, Studieveiledning, Tilrettelegging, Internasjonalisering, Emner, Kvalitetssikring, InterAct, Kjemi, Materialvitenskap
Danielsen, Maria Øderud Førstekonsulent +47 22854034 +47 91806330 (mob) m.o.danielsen@ilos.uio.no Studieadministrasjon, Studieveiledning, Undervisningsplanlegging, russisk, Russland, Balkan, Sentral-Europa, polsk, tsjekkisk, bosnisk, kroatisk, serbisk, Øst-Europa, Ukraina
De Vos, Nele Rådgiver +47 22851104 +47 47626675 (mob) n.de.vos@medisin.uio.no Studieadministrasjon
Dometko, Inga Førstekonsulent +47 22844260 inga.dometko@isp.uio.no Studieadministrasjon, Masterteam
Dragisic, Biljana Seniorkonsulent +47 22855882 +47 90253988 (mob) biljand@math.uio.no FS, Studieveiledning, Godkjenning, Semesterstart, Pensum, Ph.d., Studiekvalitet, TP, Studieadministrasjon, Forskerutdanning, Disputaser
Duong, Thuy Lieu Thi Seniorkonsulent +47 22855447 t.l.t.duong@kjemi.uio.no Studieadministrasjon
Dyvik, Maria Elise Førstekonsulent +47 22844124 +47 95213374 (mob) m.e.dyvik@sv.uio.no Studieadministrasjon, Studieveiledning, Studiekonsulent master
Eide, Kristin Bjørneboe Seniorkonsulent +47 22856835 +47 95872419 (mob) k.b.eide@ilos.uio.no Studieadministrasjon, Studieveiledning, Studieplaner, Undervisningsplanlegging, Fransk
Eidstuen, Mari Seniorkonsulent mari.eidstuen@iakh.uio.no Studieadministrasjon, Undervisningsplanlegging, Eksamen
Ekdahl, Ingeborg Fauske Overingeniør +47 22850407 +47 93833828 (mob) i.f.ekdahl@admin.uio.no Studieadministrasjon, Canvas, Inspera
Eliassen, Kristin Broch Avdelingsleder +47 22852834 +47 40223006 (mob) krishbr@ifi.uio.no Rekruttering, Studieveiledning, Innpassingsopptak, Studieadministrasjon
Eller, Julia Esther Eksamenskonsulent +47-22844342 j.e.eller@imv.uio.no Studieadministrasjon, Eksamen, Felles Studentsystem FS, Inspera
Eriksen, Terese Seniorkonsulent +47 22850526 +47 95248425 (mob) terese.eriksen@medisin.uio.no Opptak, Studieveiledning, Emner, Eksamen, Studieadministrasjon
Fencl, Øyunn Sofie 95735939 (mob) 95735939 o.s.fencl@kjemi.uio.no Studieadministrasjon, Studieinformasjon
Gjessing, Therese Seniorrådgiver +47 22856118 +47 99044523 (mob) 990 44 523 therese.gjessing@hf.uio.no Studieadministrasjon, Utveksling, Internasjonalt samarbeid, Internasjonalisering
Glomnes, Hege Jahr Rådgiver +47 22858813 +47 91152890 (mob) h.j.glomnes@iped.uio.no Studieadministrasjon, Praksis i pedagogikk, Masterteam
Granum, Helle Pedersen Seniorrådgiver +47 22858937 +47 95775185 (mob) 95775185 h.p.granum@stk.uio.no Studieadministrasjon, Internasjonale studier, Eksamen, Fronter, Veiledning
Grasmo, Kristin Johanne Seniorrådgiver +47 22857640 +47 92463474 (mob) k.j.grasmo@farmasi.uio.no Studieadministrasjon, Studieveiledning
Greiner, Kirsten Ingeborg Seniorkonsulent, Deltid våren 2021 +47 22858184 k.i.greiner@sai.uio.no Studieadministrasjon, Studieveiledning, Studiekonsulent master
Grimeland, Tiril Rådgiver +47 22845846 +47 45845188 (mob) tiril.grimeland@medisin.uio.no Eksamen, Studieadministrasjon, Praksis
Grulovic, Dragana Førstekonsulent +47 22844403 +47 41454460 (mob) dragana.grulovic@ikos.uio.no Studieadministrasjon, Japansk med Japan-studier, Japanese studies
Grøholt, Ellen Kristine Rådgiver +47 22844865 +47 47176754 (mob) e.k.groholt@mn.uio.no Studieadministrasjon, Delstudier i utlandet, Utveksling, Godkjenning, Internasjonalt samarbeid, Utveksling/Internasjonalisering
Grønsberg, Cindy Seniorkonsulent +47 22844474 +47 98462762 (mob) cindy.gronsberg@iped.uio.no Studieadministrasjon, Bachelor i pedagogikk, UVEXFAC, Økonomi, Bilag, Personaladministrasjon, Refusjon, Reise, Sykemelding
Gudbrandson, Simen Sveen Seniorkonsulent +47 22845279 s.s.gudbrandson@psykologi.uio.no Praksis, profesjon, Rekruttering, Studieadministrasjon
Hafte, Tolesa Tilahun Rådgiver +47 22851439 +47 45271676 (mob) t.t.hafte@medisin.uio.no Studieadministrasjon, Eksamen
Halle, Yvonne Seniorrådgiver +47 22856346 +47 98499208 (mob) +47 98499208 yvonne.halle@mn.uio.no Studieadministrasjon, Studiekvalitet, Emner, Nettsider, Læringsmiljø, Studieplaner
Hals, Caroline Seniorkonsulent +47 22858064 +47 93282221 (mob) caroline.hals@psykologi.uio.no Studiekonsulent profesjon, Studieadministrasjon
Hansen, Anne-Lise Siljeholm Seniorrådgiver +47 22858093 a.l.s.hansen@mn.uio.no Undervisningsplanlegging, Studieadministrasjon, Studieplaner, FS, Tilrettelegging, Opptak
Hansen, Caroline Studiekonsulent for filosofi 22858038 (Jeg har primært hjemmekontor inntil videre c.c.hansen@ifikk.uio.no Studieadministrasjon, emner, eksamen, masteroppgaver, undervisningsplanlegging
Hasle, Sigurd Seniorkonsulent +47 22858014 +47 90921991 (mob) sigurd.hasle@isp.uio.no Studieadministrasjon, Bachelorteam, Timeplanlegging, Opptak, Studieveiledning
Haugland, Vanja Seniorkonsulent +47 22857040 +47 47661940 (mob) vanja.haugland@geo.uio.no Studieadministrasjon, FS, Canvas, bachelor, Erasmus, Utveksling/Internasjonalisering
Haugom, Monica Lund Rådgiver 228 57122 m.l.haugom@hf.uio.no Studieadministrasjon, Opptak, Masteropptak, Studieplaner, Veiledning, Studieveiledning, Delstudier i utlandet, Karriereveiledning, Fritt sammensatt bachelorgrad, Skolebesøk til HF
Hellebø, Maria Natvik Seniorkonsulent +47 22854830 +47 94366350 (mob) m.n.hellebo@ikos.uio.no Studieadministrasjon, Kulturhistorie, Museologi og kulturarvstudier
Herstad, Ingalill Seniorkonsulent +47 22845238 +47 92024101 (mob) ingalill.herstad@psykologi.uio.no Studieadministrasjon
Hertzenberg, Mari Johanne Bordal Studiekonsulent +47 22 85 76 39 (for tiden ikke tilgjengelig på telefon pga. hjemmekontor. Send e-post) m.j.b.hertzenberg@ifikk.uio.no Latin, Gresk, Antikkens kultur, Europeisk kultur, Studieadministrasjon, Studieveiledning, Studiekvalitet
Hessevik, Anne-Marit a.m.hessevik@ils.uio.no Studieadministrasjon, eksamen, Opptak, Studieveiledning
Hesthammer, Sjur Emilio Rådgiver +47 22841815 +47 97716156 (mob) s.e.hesthammer@stv.uio.no PhD, Studieadministrasjon
Hjelmevold, Annette Seniorkonsulent +47 22855355 +47 91824451 (mob) annette.hjelmevold@iped.uio.no Studieadministrasjon, Master i PPR, Allmennmaster, Masteropptak, Tildeling av veildere norsk master
Hjorteset, Rita Førstekonsulent +47 22857069 +47 95850381 (mob) rita.hjorteset@ifikk.uio.no Studieadministrasjon, Pensum og undervisningsplaner
Hodnebrug, Ina Seniorkonsulent +47 22856334 +47 93490562 (mob) ina.hodnebrug@mn.uio.no Studieadministrasjon, Studieplaner, Emner, Arbeidspraksis MN, HMS, Studiekvalitet, Programseminar
Hoel, Cecilia Seniorkonsulent +47 22856343 +47 98446939 (mob) 22856343 cecilia.hoel@mn.uio.no Delstudier i utlandet, Studieadministrasjon, Utveksling, Godkjenning, Internasjonalt samarbeid, Eksamen, Vitnemål
Holm, Marlene Førstekonsulent +47 22858645 +47 98436816 (mob) marlene.holm@iakh.uio.no Studieadministrasjon, Undervisningsplanlegging, Historie, Bachelor, Pensum og undervisningsplaner, Eksamensplanlegging
Huglen, Kristina I permisjon frem til 2022 Semesterstart, Godkjenning av ekstern norsk utdanning, Eksamen, Studieveiledning, Studieadministrasjon, Bachelor, Canvas
Høyem, Anna Kristine Seniorkonsulent +47 22844737 +47 99567185 (mob) a.k.hoyem@ilos.uio.no italiensk, tysk, SPR4100, studieadministrasjon, faglig-sosiale midler, reisestøtte, trykkestøtte, Facebook
Ingulstad, Cecilia I permisjon Studieadministrasjon
Innes, Anne Gunhild Rådgiver +47 22855869 a.g.innes@geo.uio.no PhD, FS, Parat, ePhorte, Eksamen, Studieadministrasjon, Forskerutdanning, Epay
Jacobsen, Marianne Strandberg Rådgiver +47 22858319 marianne.jacobsen@mn.uio.no Studieadministrasjon, Studieveiledning, Infosenter, Godkjenning, Studentliv, Studieinformasjon, Nettpublisering
Jarbekk, Anna Mathilde Elisabeth Seniorkonsulent +47 22852811 +47 90091819 (mob) amjarbek@ifi.uio.no Studieadministrasjon
Jensen, Lene Ørbech Seniorkonsulent +47 22 85 52 34 l.o.jensen@ikos.uio.no Studieadministrasjon, Midtøsten-studier; Middle East Studies; India-studier med hindi; South Asia Culture and Society; HF:studio
Jensen, Martine Sæterli Rådgiver +47 22851530 +47 92465409 (mob) m.s.jensen@medisin.uio.no Studieadministrasjon, Eksamen
Jenssen, Venke Seniorrådgiver +47 22844658 +47 91788380 (mob) Tlf. 22844650 ekspedisjonen venke.jenssen@medisin.uio.no Studieadministrasjon, Studieplaner, Studiekvalitet, Eksamen, Web publishing
Jerve, Fridtjof Rådgiver +47 22855306 +47 92828382 (mob) fridtjof.jerve@hf.uio.no Studiewebredaktør, Vortex, Timeplanlegging, Leganto, Studieadministrasjon
Johnsen, Karianne Risvik Seniorkonsulent +47 22855549 k.r.johnsen@iln.uio.no Studieadministrasjon
Johnsen, Tor Erik Risvik Seniorkonsulent +47 22854794 t.e.r.johnsen@ilos.uio.no Studieadministrasjon, Studieveiledning
Jønnum, Mia Brunelle Førstekonsulent +47 22858392 +47 95258587 (mob) m.b.jonnum@ilos.uio.no Studieadministrasjon, Engelsk
Jøssang, Kristine Rådgiver +47 22857104 +47 93415855 (mob) kristine.jossang@mn.uio.no Studieveiledning, Læringsmiljø, Studieadministrasjon
Kalsoom, Amina Seniorkonsulent +47 22854157 +47 48256581 (mob) amina.kalsoom@ils.uio.no Studieadministrasjon
Karjalainen, Veronica Hannele Rådgiver v.h.karjalainen@medisin.uio.no Studieadministrasjon, Eksamen, Fagprøven, medisinstudiet
Kjernli-Wijnen, Sofie Rådgiver +47 22854265 +47 47335240 (mob) sofie.kjernli-wijnen@econ.uio.no Opptak, Emner, Undervisning, Studieadministrasjon
Klem, Christine Seniorrådgiver +47 22854474 +47 97070519 (mob) +47 97070519 christine.klem@hf.uio.no Studieadministrasjon
Klingseid, Sarah Beate Seniorkonsulent +47-22854382 s.b.klingseid@ils.uio.no Studieadministrasjon, Etter‐ og videreutdanning (EVU), Rektorutdanningen, skolelederutdanning, Skolelederdagen
Kliukas-Askim, Tomas Førstekonsulent +47 22858043 tomas.kliukas-askim@isp.uio.no Ekspedisjon, Bachelorteam, Rekvisita, Bestilling, Studieadministrasjon
Koløen, Jostein Peter Eikrem Avdelingsleder +47 22854288 +47 92034369 (mob) j.p.e.koloen@psykologi.uio.no Studieadministrasjon
Kulsrud, Nina seniorkonsulent 22 85 49 75 nina.kulsrud@iln.uio.no Studieadministrasjon
Le Page, Siv Støfring Seniorkonsulent +47 22844615 +47 47339452 (mob) s.s.l.page@medisin.uio.no Opptak, Studieveiledning, Emner, Eksamen, Studieadministrasjon
Lidal, Anne Seniorkonsulent +47 22854154 +47 90891209 (mob) anne.lidal@ils.uio.no Opptak, PPU, Studieadministrasjon
Lied, Astrid Seniorrådgiver +47 22 85 76 08 a.c.lied@ifikk.uio.no Studieadministrasjon, Felles Studentsystem FS, TP
Lind, Nina Rådgiver +47 22851116 +47 41525475 (mob) nina.lind@medisin.uio.no Studieadministrasjon, Eksamen, Prosjektoppgave
Lind, Trude Rådgiver 228 58105 trude.lind@ikos.uio.no Studieadministrasjon, Master Chinese Culture and Society, kinesisk med Kina-studier
Lindemann, Hanne Katrine Studieleder 22 85 84 36 (for tiden ikke tilgjengelig på telefon pga. hjemmekontor. Send e-post.) h.k.lindemann@ifikk.uio.no Studieadministrasjon, Studieveiledning, Opptak, Mottak av studenter, Kompetansesamtale, Studiekvalitet
Logan, Sarah Frost Seniorkonsulent +47 22857039 +47 45865512 (mob) s.f.logan@sai.uio.no Studieadministrasjon, Bachelor, Utveksling, DIGSOS, Canvas
Londrim, Graciete S. C. Rådgiver +47-22856019 gslondri@hf.uio.no Studieadministrasjon, internasjonalisering, innreisende studenter, portugisisk språk
Lundvall, Erlend Førstekonsulent +47 90199325 (mob) erlend.lundvall@psykologi.uio.no Studieadministrasjon, Eksamen bachelor, Eksamen master, Inspera, Klage og begrunnelse
Løken, Anne Rådgiver +47 22857474 +47 99524769 (mob) anne.loken@hf.uio.no Studieadministrasjon, Felles Studentsystem FS
Lønning, Lars Rådgiver +47-22855838 l.i.lonning@hf.uio.no Vitnemål, Studieadministrasjon, Godkjenning, Eksamen
Løvdal, Pauline Østland Førstekonsulent +47 22850303 +47 92826007 (mob) p.o.lovdal@teologi.uio.no Studieadministrasjon, Studieveiledning, Eksamen
Løvendahl, Lill Kathrine Seniorkonsulent +47 22845392 +47 92483754 (mob) l.k.lovendahl@medisin.uio.no Studieadministrasjon, Studieveiledning, Eksamen, Inspera, Emner, FS, Canvas, Opptak, eBilag
Magnusson, Ola Anders Rådgiver +47 22845046 o.a.magnusson@medisin.uio.no Studieadministrasjon, Administrasjon, Studieveiledning, Utveksling, Opptak, Godkjenning, Internasjonalt samarbeid, Joint Degree, Emner
Malmin, Gunnar Andre Avdelingsleder +47 22845117 +47 41274201 (mob) g.a.malmin@psykologi.uio.no Studiekonsulent bachelor, Internasjonal administrativ koordinator, Studieadministrasjon
Mikalsen, Stig Rådgiver +47 22857062 +47 41302068 (mob) 41302068 stig.mikalsen@hf.uio.no Studieadministrasjon, Digital eksamen, Canvas, HF:studio
Mjøen, Mari Elisabeth Seniorkonsulent +47 22845047 +47 95055433 (mob) m.e.mjoen@medisin.uio.no Eksamen, Inspera, FS, Studieadministrasjon, Studieveiledning, Opptak
Moen, Hanne Rådgiver +47 40604329 (mob) hanne.moen@medisin.uio.no Studieadministrasjon, Eksamen
Moen, Thea Fossum Førstekonsulent +47-22844226 t.f.moen@kjemi.uio.no Ekspedisjonen, Studieadministrasjon, Kjemi, Bilagslønn, Innkjøp
Mohamed, Lobna Førstekonsulent +47 22854107 +47 98068225 (mob) lobna.mohamed@isp.uio.no Praksis, Studieadministrasjon
Moldal, Ann Kristin Førstekonsulent 22859873 a.k.moldal@jus.uio.no Studieadministrasjon, Eksamen, Valgemner, Vitnemål
Muggerud, Gry Luke Seniorkonsulent +47 22857065 +47 41781413 (mob) g.l.muggerud@ils.uio.no Lektorprogrammet, Studieadministrasjon, Emneansvar PROF1015, LeP-Facebook
Mukhina, Olga Seniorkonsulent +47 22854286 +47 47151580 (mob) olga.mukhina@iped.uio.no Forskningsadministrasjon, Studieadministrasjon, Timeplanlegging
Munthe-Kaas, Henrik Seniorkonsulent +47 22852953 +47 97764652 (mob) henrimu@ifi.uio.no Studieadministrasjon, Timeplanlegging, TP, Semesterstart, EpN
Måseidvåg, Liv Tone Seniorkonsulent +47 22856008 +47 48148854 (mob) l.t.maseidvag@sv.uio.no Studieadministrasjon, Studiekvalitet, Godkjenning, ePhorte
Neset, Birthe Seniorkonsulent +47 22850563 +47 93620478 (mob) birthe.neset@medisin.uio.no Studieadministrasjon, Studieveiledning, Eksamen, Emner, FS, Inspera, Opptak
Nilsen, Anne-Gunn Thyrum Seksjonssjef +47 22845044 +47 41107619 (mob) 22845077 a.g.t.nilsen@medisin.uio.no Ledelse, Administrativ ledelse, Utdanning, Studieadministrasjon
Nyland, Torunn Seniorrådgiver +47 228 44855 +47 40552150 (mob) torunn.nyland@hf.uio.no Studieadministrasjon, Arbeidslivsrelevans, Samfunnskontakt, Vitenskapsbutikken, Alumnus, Arrangementer, Kompetansesamtale
Olsen, Astrid Helene Seniorkonsulent +47 22858626 +47 95728090 (mob) a.h.olsen@uv.uio.no Studieadministrasjon, eksamen, vitnemål, Inspera
Olsen, Celin Marie Hoel Seniorkonsulent +47 22857614 +47 48099678 (mob) c.m.h.olsen@ils.uio.no Lektorprogrammet, Studieadministrasjon
Olsen, Morten Slind Rådgiver +47 22859428 +47 91831686 (mob) m.s.olsen@jus.uio.no Eksamen, Opptak, Studieadministrasjon, Studiekvalitet, Studieveiledning
Olsen, Rita Iren Seniorrådgiver +47 22851419 +47 95877268 (mob) r.i.olsen@medisin.uio.no Studieadministrasjon, Eksamen, Regelverk, Emner
Opheim, Berit Lund Administrativ koordinator 67968846 b.l.opheim@medisin.uio.no Administrasjon, Personaladministrasjon, Økonomistyring, Studieadministrasjon, Forskerstøtte MED
Owen, Ingrid Robertsen Førstekonsulent +47 22856703 +47 94084046 (mob) i.r.owen@ikos.uio.no Kulturhistorie, Museologi og kulturarvstudier, Europeisk kultur, Studieadministrasjon
Pedersen, Margrethe Møller Seniorkonsulent +47 22856099 +47 40899656 (mob) m.m.pedersen@iln.uio.no Studieadministrasjon
Raza, Merita Emini Seniorkonsulent +47 22850611 +47 45280774 (mob) m.e.raza@medisin.uio.no Opptak, Studieveiledning, Emner, Eksamen, Studieadministrasjon
Ringstad, Maren Rådgiver +47 22854417 +47 92404836 (mob) maren.ringstad@sosgeo.uio.no Studieveiledning, Opptak, Samfunnsgeografi, Human Geography, Eksamen, Studieadministrasjon, Studiekonsulent master
Roald, Maria Bjørdal Avdelingsleder +47 22858619 +47 93849545 (mob) 938 49 545 m.b.roald@ils.uio.no Studieadministrasjon
Røine, Linda Kristin Seniorrådgiver +47 22844652 +47 99623088 (mob) l.k.roine@medisin.uio.no Studiekvalitet, Eksamen, Studieplaner, Studieadministrasjon, Undervisning
Rønningen, Magne Olav Studieleder +47-22857366 m.o.ronningen@iakh.uio.no Studieadministrasjon
Rørtveit, Torill Rådgiver +47 22857348 +4700000000 (mob) torill.rortveit@ibv.uio.no Studieadministrasjon, Studieveiledning, Godkjenning, Opptak, Eksamen, Studiekvalitet
Saba, Morsal Førstekonsulent +47 22856511 +47 90092279 (mob) morsal.saba@astro.uio.no Administrasjon, Eksamen, Innkjøp, Studieadministrasjon, Studieveiledning, Timeplanlegging
Sand, Ingrid Rådgiver +47 22854121 +47-90727303 ingrid.sand@mn.uio.no Godkjenning, Karakterutskrift, Studieveiledning, Nettpublisering, Studieadministrasjon, Studentliv, Infosenter, Studieinformasjon
Sandåker, Anne-Line Studieleder +47 22858992 +47 90531372 (mob) a.l.sandaker@energi.uio.no Studieadministrasjon, Studieveiledning, Opptak, Eksamen, Arbeidslivsrelevans
Santelmann, Kaja Seniorkonsulent +47 22850065 +47 45023303 (mob) kaja.santelmann@jus.uio.no Studieadministrasjon, Eksamen, Fritt sammensatt bachelor, Gradsfangst, Vitnemål, Tilrettelegging, Sensur
Schjerverud, Bjørn Erik Høvik Seksjonssjef +47 22850308 +47 48111216 (mob) b.e.h.schjerverud@teologi.uio.no Administrativ ledelse, Studieveiledning, Valg, Regelverk, Studieplaner, Studieadministrasjon, Godkjenning
Schøyen Grude, Kristin Seniorkonsulent - fravær eksamen, studieadministrasjon, vitnemål, Inspera
Segal, Miriam Seniorkonsulent +47 22855032 +47 91815516 (mob) miriam.segal@iped.uio.no Studieadministrasjon, Master i pedagogikk, studieretning Kommunikasjon design og læring, Opptak
Sevendal, Ariel rådgiver +4722858269 ariel.sevendal@uv.uio.no Studieadministrasjon, masteropptak, høringer, FS
Skov, Bjarne Seniorrådgiver +47-22 85 85 81 +47-901 82 976 (mob) bjarne.skov@hf.uio.no Studieadministrasjon, Internasjonalt samarbeid, Utveksling, Internasjonale prosjekter
Skramstad, Hanne Avdelingsleder +47 22855924 +47 22491779 (mob) hanne.skramstad@ikos.uio.no Studieleder, Studieadministrasjon
Sletten, Line Seksjonssjef +47 22855752 +47 92405117 (mob) line.sletten@uv.uio.no Studieadministrasjon, Studiekvalitet
Smith, Rita Seniorkonsulent +47 22850019 +47 97729376 (mob) rita.smith@ils.uio.no Utdanningsledelse, Rektorutdanningen, Studieadministrasjon
Solbakken, Mattias Seniorrådgiver +47 22845811 +47 97000746 (mob) mattias.solbakken@medisin.uio.no Regelverk, Studieadministrasjon, Fusk, Plagiatkontroll, URKUND, Tilrettelegging, Leganto
Solbakken, Sandra Schanche Seniorkonsulent +47 22852955 +47 41501975 (mob) sandso@ifi.uio.no Studieadministrasjon, Masteropptak, innlevering og avslutning av masteroppgaver, veiledning, utsettelser, Studieplaner, Permisjoner
Stark, Audrey Seniorkonsulent +47 22844386 +47 41544918 (mob) audrey.stark@sosgeo.uio.no Organisasjon, ledelse og arbied, Studieadministrasjon, Studieveiledning, Eksamen, Undervisningsplanlegging, Opptak master, Studiestart
Stave, Torill Avdelingsleder +47 228 44467 torill.stave@hf.uio.no Studieadministrasjon, Eksamen, Felles Studentsystem FS, Digital eksamen, Eksamensplanlegging, TP
Stavik-Døvle, Grete Hjemmekontor - Ta kontakt per e-post studieinfo@fys.uio.no Studieadministrasjon, Godkjenning, Opptak, Studiekvalitet, Studieplaner, Studieveiledning, Utveksling
Stensvik, Karoline Rådgiver +47 22856222 +47 40238846 (mob) karoline.stensvik@medisin.uio.no Studieadministrasjon, Eksamen, Inspera
Storli, Yngvild Førstekonsulent +47 22857732 +47 91538837 (mob) yngvild.storli@iakh.uio.no Studieadministrasjon, Eksamen, Historie, Inspera
Strand, Ingrid Rønning Førstekonsulent +47 22845120 +47 93283701 (mob) i.r.strand@psykologi.uio.no Studieadministrasjon
Strand, Mette Førstekonsulent +47 22845607 +47 92692615 (mob) mette.strand@iped.uio.no Pedagogikk, Studieadministrasjon, Bachelor i pedagogikk
Strøm, Kristin Flood Rådgiver +47 22844858 +47 41628566 (mob) k.f.strom@ils.uio.no Utdanningsledelse, Opptak, Studieadministrasjon
Sundby, John Seniorkonsulent +47 22856709 +47 96229470 (mob) john.sundby@mn.uio.no Vitnemål, Eksamen, Studieadministrasjon
Svalastog, Mari Saua Rådgiver +47 22840924 +47 41477730 (mob) m.s.svalastog@sfe.uio.no Entreprenørskap, Virksomhetsstyring, Studieadministrasjon
Syed, Rabia Azhar Seniorkonsulent +47 22855126 +47 92667839 (mob) r.a.syed@iped.uio.no Studieadministrasjon, Bachelor i pedagogikk
Sølna, Hanne Seksjonssjef +47 22856274 +47 23220526 (mob) 95207828 hanne.solna@mn.uio.no Studieadministrasjon
Sørhaug, Marie marie.sorhaug@econ.uio.no Studieadministrasjon, Studieveiledning, Semesterstart, Rekruttering
Talleraas, Marie Johanne Seniorkonsulent +47 22858217 +47 41428511 (mob) m.j.talleraas@sosgeo.uio.no Sosiologi, Studieadministrasjon, Studieveiledning, Undervisning, Eksamen, studiekonsulent master, masterprogrammet i sosiologi
Tesfai, Sara Førstekonsulent +47 22859371 +47 41674197 (mob) sara.tesfai@jus.uio.no Maritime Law, Studieadministrasjon, LLM
Thorn, Christian Seniorkonsulent +47 22858475 +47 41209983 (mob) christian.thorn@fys.uio.no Studieadministrasjon, Timeplanlegging, Undervisningsplanlegging, EpN, Læringsmiljø, Tilrettelegging, Canvas
Thorsen, Linn A. Studiekonsulent for kunsthistorie og visuelle studier 22856171 (hjemmekontor inntil videre l.a.thorsen@ifikk.uio.no Studieadministrasjon, Studieveiledning, Studiestartskoordinator, Studiekvalitet, Kunsthistorie og visuelle studier
Thorsen, Sibel Seniorkonsulent +47 22841631 +47 45392553 (mob) sibel.thorsen@isp.uio.no Bachelorteam, Studieadministrasjon
Thorstad, Signe Ingjerd Rådgiver +47 228 44466 s.i.thorstad@hf.uio.no Fusk, eksamen, Si fra-systemet, Studieadministrasjon
Thorstensen, Marie Stanghov Avdelingsleder +47 22854261 +47 90997585 (mob) m.s.thorstensen@ils.uio.no Studieadministrasjon, Praksis, Lektorprogrammet, Universitetsskoler
Tjoflot, Gunn Kristin Seniorrådgiver +47 22856662 +47 92439262 (mob) g.k.tjoflot@geo.uio.no Kommunikasjon, Nettredaktør, Nettpublisering, Sosiale medier, Studieadministrasjon, Pressekontakt
Tollerud, May Maria Studieleder +47-22 85 49 05 +47-45 50 30 50 (mob) m.m.tollerud@iln.uio.no Studiekvalitet, Studieadministrasjon, Internasjonalisering
Torget, Linn Astrid Blix Seniorkonsulent l.a.b.torget@iln.uio.no Studieveiledning, Studieadministrasjon
Torvik, Ragnhild Gotaas Seniorkonsulent +47 22857795 +47 45142068 (mob) r.g.torvik@ils.uio.no Studieadministrasjon
Trondal, Tron Seniorkonsulent +47 22854971 +47 47240091 (mob) 47240091 tron.trondal@sv.uio.no Internasjonalt samarbeid, Delstudier i utlandet, Godkjenning, Utveksling, Studieadministrasjon, Foto
Tu, My Hanh Avdelingsleder +47 22857274 +47 95841347 (mob) m.h.tu@ibv.uio.no Biologi, Studieadministrasjon, Eksamen, Studieveiledning, Utlysninger, arbeidspraksis, Internasjonalisering
Tvenge, Anne Margit Rådgiver 22859803 a.m.tvenge@jus.uio.no Studieadministrasjon, Eksamen, digital eksamen
Tønnesen, Carina Seniorrådgiver +47 22840921 +47 47054685 (mob) carina.tonnesen@sfe.uio.no Virksomhetsstyring, Studieadministrasjon
Ulfsrud, Gunnhild Rådgiver +47 22856818 +47 93026239 (mob) gunnhild.ulfsrud@iln.uio.no Honours-programmet, stedfortreder studieleder, Studieadministrasjon
Urbye, Tone Seniorkonsulent +47 22850304 tone.urbye@teologi.uio.no Eksamen, Studieadministrasjon
Utkina, Natalia Rådgiver +47 22856341 +47 90220051 (mob) natalia.utkina@mn.uio.no Forskerutdanning, Opptak, Studieadministrasjon
Utnem, Lisa Rådgiver +47 22844248 +47 48218747 (mob) lisa.utnem@ils.uio.no Studieadministrasjon, Lektorprogrammet
Varen, Liv Christina Rådgiver +47 22854311 +47 41336154 (mob) l.c.varen@sai.uio.no Studieadministrasjon, ph.d.-administrasjon
Vestli, Adrienne Førstekonsulent +47 22856933 +47 93883158 (mob) adrienne.vestli@ilos.uio.no Eksamen, Studieadministrasjon, Spansk, Italiensk, Portugisisk, EUS
Vidnes, Mette Diana Rådgiver +47 95792506 (mob) m.d.vidnes@medisin.uio.no Studieadministrasjon, Eksamen
Viki, Nicklas Poulsen Seniorkonsulent +47 22845169 +47 48185045 (mob) n.p.viki@psykologi.uio.no Studieadministrasjon, Internasjonalisering
Wallin, Emilie Fuglerud Førstekonsulent +47 22854412 +47 90228081 (mob) e.f.wallin@psykologi.uio.no Studieadministrasjon, veiledning, Undervisningsplanlegging, Opptak master, Utveksling, Internasjonalisering
Westgaard, Ellen Elisabeth Seniorkonsulent 67968854 e.e.westgaard@medisin.uio.no Forskerstøtte MED, Innkjøp, Fakturabehandling, Refusjoner, Reiseregning, Økonomi, Cristin, IT-støtte til forskning, Nettpublisering, HR-system, Studieadministrasjon
Westheim, Anne Seniorrådgiver +47 22845819 +47 97981848 (mob) +47 97981848 anne.westheim@medisin.uio.no Internasjonalt samarbeid, Mobilitet, Studieadministrasjon, Utveksling, Opptak
Wium, Kristin Seniorrådgiver +47 22851572 +47 95854549 (mob) kristin.wium@medisin.uio.no Studiekvalitet, Studieadministrasjon, undervisning, Studieplaner
Woldene, Nina Kristine Siger Rådgiver +47 22857810 +47 97504083 (mob) n.k.s.woldene@farmasi.uio.no Studieadministrasjon, Studieveiledning, Utveksling/Internasjonalisering, Sekretær for programrådet i 1. avdeling, Godkjenning av ekstern utdanning, Opptak, Studiestart
Østmoe, Tor Ivar Førstekonsulent +47 22855524 +47 94835448 (mob) t.i.ostmoe@ifikk.uio.no Internasjonalisering, Internasjonalt samarbeid, Utveksling, Studieadministrasjon, Filosofi
Øverås, Mari Strønstad Rådgiver +47 22841604 +47 92054639 (mob) m.s.overas@econ.uio.no Studieadministrasjon, Godkjenning av ekstern utdanning, Utveksling, Nettpublisering, Opptak master
Øvregard, Trude Schmidt Seniorkonsulent +47 22 85 77 29 t.s.ovregard@isp.uio.no Studieadministrasjon, Masterteam
Øwre, Linn Kristin Dedekam Konsulent +47 22855149 +47 95880479 (mob) l.k.d.owre@econ.uio.no Innkjøp, Ekspedisjon, Eksamen, Studieadministrasjon