Nettsider med emneord «Svangerskap og fødsel»

Publisert 21. sep. 2021 12:17

Helse skapes i livmoren. Ulike stimuli i fosterlivet kan endre organers struktur og funksjon. I dette banebrytende prosjektet kombinerer vi omfattende data om placentafunksjon med avansert MR og metabolske profiler for å finne ut hvordan dette foregår.

Bilde av en gravid kvinne som det blir gjort ultralydundersøkelse på.
Publisert 17. sep. 2021 14:55

Siden 1970-tallet har det vært et stort fall i antall dødfødsler. Innføringen av diagnostisk teknologi forklarer en stor del av denne nedgangen. 

Publisert 27. aug. 2021 12:08

Skade på den anale lukkemuskelen kan skje under fødsel og må repareres kirurgisk for å unngå avføringslekkasje. Kvinner uten plager etter slik reparasjon anbefales å føde vaginalt i senere svangerskap til tross for manglende kunnskap om hva ny graviditet og fødsel betyr for en reparert muskel.

Publisert 16. feb. 2021 15:29

Prosjektet har som målsetning å forstå sammenhengen mellom økt nevroplastisitet under svangerskapet og hvorfor noen kvinner utvikler fødselsdepresjon. I et tverrfaglig team undersøker vi hvordan arv og miljø påvirker kvinners hjernehelse og mentale helse under svangerskapet.

Publisert 18. nov. 2020 13:01

Cøliaki er en av de vanligste kroniske sykdommene hos barn (>1 %). Selv om genetiske faktorer må være til stede, tyder økning på kort tid på at miljøfaktorer er viktige ved cøliaki. I denne studien ser vi på hvilken rolle virusinfeksjoner spiller.

Publisert 12. sep. 2019 11:33

Er mekanismene bak svangerskapsdiabetes og diabetes type 2 et resultat av epigenetiske forandringer, eller kanskje en kombinasjon av genotype og epigenetikk? Bli med å øke forståelsen av diabetes, så vi kan forbedre forebygging, bremse utviklingen, eller utvikle nye behandlingsmetoder for diabetes!