Nettsider med emneord «TRAiN-studien»

Logo fra TRAiN-studien
Publisert 25. nov. 2021 11:52

Smitteverntiltak som maskebruk, avstand og nedstengning, ble tatt i bruk på store befolkningsgrupper uten at vi visste effekten av det. En av få studier som faktisk undersøkte effekten av slike tiltak, ble nylig publisert av forskergruppen Klinisk effektforskning.