Nettsider med emneord «Tom Hemming Karlsen»

Image of a person holding a liver made of paper in front
Publisert 2. des. 2021 14:04

We can prevent and treat liver diseases. New treatments are entering clinical practice. However, the treatment does not always reach the patients.

Illustrasjonsbilde av lever foran en kvinne som holder hendene rundt
Publisert 2. des. 2021 14:04

Vi kan forebygge og behandle leversykdommer. Nye medisiner kommer på løpende bånd. Men behandlingen når ikke alltid pasientene.

Bildet kan inneholde: organisme, kronblad, anlegg, hodeplagg, kunst.
Publisert 26. feb. 2021 12:42

Transplantasjon er eneste behandling for den alvorlige leversykdommen PSC. Nå har forskere oppdaget en genetisk mutasjon som kan forårsake sykdommen.

Illustrasjon av lever rammet av primær skleroserende cholangitt (PSC).
Publisert 16. okt. 2015 10:59

Leversykdommen PSC er en av de vanligste årsakene til levertransplantasjon i Skandinavia. Sykdommen rammer oftest unge, voksne menn, og den rammer helt uavhengig av livsstil.