Nettsider med emneord «Torbjørn Elvsåshagen»

Bildet viser MR-bilder av hjernen.
Publisert 22. okt. 2020 12:58

– Funnet styrker antakelsen vår om at hjernestammen er viktigere for psykiatriske sykdommer enn tidligere antatt, sier Torbjørn Elvsåshagen ved NORMENT.