Nettsider med emneord «Torbjørn Omland»

Image of Professor Torbjørn Omland
Publisert 1. mars 2022 13:14

The name of the new centre is the K.G. Jebsen Centre for Cardiac Biomarkers. The centre's research will contribute to increased knowledge about cardiac injury and heart failure. It will be led by Professor Torbjørn Omland and be located at the Institute of Clinical Medicine’s campus at Akershus University Hospital.

Bilde av Rektor Svein Stolen (t.v.) og professor og leder for Campus Ahus Torbjørn Omland under markeringen
Publisert 8. juni 2022 13:41

Oppbyggingen av universitetsfunksjonen ved Ahus har gitt gode resultater. Fremtidsutsiktene er lovende, og Ahus vil kunne bli enda viktigere for medisinutdanningen ved UiO.

Portrettbilder av Torbjørn Omland og Ole Andreassen.
Publisert 11. jan. 2022 13:39

Professor Torbjørn Omland og professor Ole Andreassen skal lede prosjektene, som får tildelt inntil 25 millioner kroner hver gjennom Fellesløft IV.

Bilde av Torbjørn Omland
Publisert 1. mars 2022 13:14

Det nye senteret skal hete K.G. Jebsen-senter for hjertemarkører. Senterets forskning skal bidra til økt kunnskap om hjerteskade og hjertesvikt. Professor Torbjørn Omland skal lede senteret som skal være lokalisert ved Campus Ahus.

Image of Torbjørn Omland and Ole Andreassen
Publisert 12. jan. 2022 11:38

Professor Torbjørn Omland and Professor Ole Andreassen will lead the projects, which will be awarded up to NOK 25 million each through Fellesløft IV.

Bildet kan inneholde: blå, fotografi, mennesker, stående, fotografering.
Publisert 21. okt. 2020 20:39

– Målet er å finne personer som har en økt risiko for hjertesvikt. Det gjør vi ved hjelp av biomarkører og genetikk, sier Omland.

UiO-professor Torbjørn Omland
Publisert 5. feb. 2019 13:02

UiO-professor Torbjørn Omland er tildelt Nasjonalforeningen for folkehelsens Hjerteforskningspris for 2019.