Nettsider med emneord «antibiotikaresistens»

Bildet kan inneholde: tekst, linje, organisme, magenta.
Publisert 25. aug. 2020 11:41

Multiresistent tuberkulose er en økende global trussel, med over 480 000 nye tilfeller hvert år, og med få løsninger. En av resistensmekanismene er at bakteriene selv transporterer antibiotika ut av cellene.

Publisert 25. aug. 2020 11:40
Lege på legekontor med en mor og et barn. Legen lytter på barnet,
Publisert 21. nov. 2019 15:48

Norske fastleger er opptatt av antibiotikaresistens og det er en klar reduksjon i forskrivning av antibiotika blant fastleger som har deltatt på kurs i riktigere antibiotikabruk.

Publisert 1. okt. 2019 11:01
Bilde fra Forskningstorget 2019
Publisert 25. sep. 2019 10:17

Antibiotikaresistens er i følge Verdens helseorganisasjon (WHO) en av de største helsetruslene i verden. Hva gjør vi med det?