Nettsider med emneord «antibiotikaresistens»

Publisert 29. aug. 2022 13:05
Publisert 17. jan. 2022 12:45

Gjennom JPIAMR-PAAN-nettverket skal det utvikles bestepraksis-verktøy og -ressurser for å forbedre gjennomgang og tilbakemelding på antibiotikabruk i primærhelsetjenesten.

Publisert 10. mars 2021 09:52

 

I flere tiår etter 1945 var antibiotika et kraftig symbol på medisinsk teknologi og fremgang. Men hvorfor er det ingen nye klasser av antibiotika lenger? Det skal dette prosjektet forske på.

Bilde av bakterien Enterococcus faecalis
Publisert 9. mars 2021 14:06

Helt ny forskning viser at en av de mest vellykkede “sykehusbakteriene” oppstod lenge før vi hadde antibiotika og moderne sykehus.

Plakat med bilde av bakterier og påskriftene "grensen er nådd" og "antibiotikaresistente bakterier
Publisert 17. nov. 2020 13:43

Koronapandemien har vist oss hvor sårbare vi er uten gode medisiner. Hvis vi ikke passer på kan helt vanlige bakterier bli en enda større utfordring.

Bilde av bærekraftssymboler
Publisert 23. okt. 2020 14:35

FN-dagen 24. oktober er en god påminnelse om FNs bærekraftsmål. Men hvordan skal vi jobbe med bærekraft og helse? I dette blogginnlegget beskriver jeg sammenhengen mellom bærekraft, målene og helseutdanningen.

Bildet kan inneholde: vann, organisme, kart, verden, skjermbilde.
Publisert 22. okt. 2020 14:54

Forskerne skal bruke digitale læringsplattformer for å distribuere åpne, nettbaserte kurs over hele verden om hvordan forebygge og behandle antibiotikaresistens.

Bildet kan inneholde: tekst, linje, organisme, magenta.
Publisert 25. aug. 2020 11:41

Multiresistent tuberkulose er en økende global trussel, med over 480 000 nye tilfeller hvert år, og med få løsninger. En av resistensmekanismene er at bakteriene selv transporterer antibiotika ut av cellene.

Publisert 25. aug. 2020 11:40
Lege på legekontor med en mor og et barn. Legen lytter på barnet,
Publisert 21. nov. 2019 15:48

Norske fastleger er opptatt av antibiotikaresistens og det er en klar reduksjon i forskrivning av antibiotika blant fastleger som har deltatt på kurs i riktigere antibiotikabruk.

Stetoskop, piller, laboratorie, reklameplakat for bredspektret antibiotika
Publisert 15. nov. 2019 09:34

Et tverrfaglig nettverk for studenter og forskere som jobber med antibiotikaresistens.

Publisert 1. okt. 2019 11:01
Bilde fra Forskningstorget 2019
Publisert 25. sep. 2019 10:17

Antibiotikaresistens er i følge Verdens helseorganisasjon (WHO) en av de største helsetruslene i verden. Hva gjør vi med det?

Tre forskere som ser i et mikroskop.
Publisert 29. mai 2019 12:25

Taper vi kampen mot bakteriene uten nye og effektive antibiotika? Ikke nødvendigvis. Her er det viktigste du trenger vite om antimikrobiell resistens og antibiotika.