Personer med emneord «aterotrombose; klinisk translasjonsforskning»