Nettsider med emneord «avanserte sykepleietjenester»

Bildet kan inneholde: mennesker, linje, diagram, illustrasjon.
Publisert 21. jan. 2020 13:44

Denne aksjonsforskningsstudien har til hensikt å undersøke hvordan ledernettverk som metode kan bidra til å fremme tjenesteutvikling og integrering av avanserte sykepleietjenester.