Nettsider med emneord «behandling; NSSF»

Publisert 20. feb. 2018 10:56

Anita Tørmoen om hvorfor DBT fungerer: Pasientene får konkret hjelp til å holde ut og håndtere sterke følelser. De lærer nye mestringsmåter for å unngå å falle tilbake i destruktive mønstre, som for eksempel selvskading.

Jenny (18 år) mener at DBT er en effektiv behandling hvis man legger en jobb i det og hun tror ikke hun hadde fungert i dag om hun ikke hadde fått DBT-behandling.

Gunn Gotland Bakke, direktør for psykisk helsevern på Sykehuset Innlandet, sier DBT er en metode som hjelper pasientene på en helt ny måte. Sykehuset har hatt den største satsingen på DBT-behandling i landet så langt og direktøren kaller terapiformen for en nyvinning.

Hør radioinnslaget her