Nettsider med emneord «demens»

Publisert 26. feb. 2021 13:28

Tormod Fladby leder et EU-prosjekt som skal finne faktorer som kan identifisere risiko og sykdomsmekanismer for Alzheimers sykdom med tanke på bruk av presisjonsmedisin.

Bildet kan inneholde: smil, dress skjorte, erme, halsbånd, polo skjorte.
Publisert 22. feb. 2021 13:00

Han får prisen for sitt bidrag til forståelsen av genetiske årsaker til demens og gjennombrudd i forskning som har gitt innsikt i sykdommens mekanismer.

Eldre mann som strever med å huske.
Publisert 4. des. 2020 15:21

Antall pasienter som lider av demens i Norge er mye høyere enn hva vi tidligere har trodd, viser ny studie. Over 100 000 lever med demens i dag.

Publisert 3. des. 2019 13:14

Demens og voldsutøvelse – hvordan håndtere?

Saken dreier seg om hvordan best håndtere at en mann med demensdiagnose utøver vold mot sin ektefelle. Det etiske problemet var om det var riktig å flytte pasienten mot hans vilje.

Publisert 12. feb. 2019 10:28
Publisert 4. aug. 2014 13:03

Gratulerer til forskerskolestudent Reidun Sandvik som har fått fin omtale i Dagens Medisin av sin artikkel om smertebehandling av demente!

Publisert 20. aug. 2012 01:53

En institusjonspasient med langtkommen Alzheimers sykdom blir tvangsmatet av sin ektefelle. Personalet reagerer sterkt på dette. Hvordan bør de forholde seg til ektefellens tvangsmating? Fremstillingen nedenfor er basert på referat fra grundig drøfting i KEK-møte.