Nettsider med emneord «digital undervisning»

Stoler i et tomt auditorium
Publisert 18. jan. 2021 14:58

Studentene er spurt om hvordan de opplever overgangen til digital undervisning og eksamen. Erfaringer fra den digitale undervisningen kan brukes til å gi undervisningen et kvalitetsløft.