Personer med emneord «ePhorte»

Navn Telefon E-post Emneord
Berg, Øyvind A. Senior Executive Officer +47 22845314 o.a.berg@medisin.uio.no Mail room, User support, Public registry, ePhorte
Berg, Øyvind A. Seniorkonsulent +47 22845314 o.a.berg@medisin.uio.no ePhorte, Innsynsbegjæringer, Journalføring, Offentleglova, Postmottak, UiO-noark
Bilde av Liv Prestgard Prestgard, Liv Seniorkonsulent +47 22845316 liv.prestgard@medisin.uio.no ePhorte, Postmottak, Offentlig journal, Journalføring, prisnominasjoner, priser
Bilde av Carlos Romeo Rodriguez Rodriguez, Carlos Romeo Higher Executive Officer +47 22840500 +47 95205142 c.r.rodriguez@ncmm.uio.no UiO-noark, Oracle, Cristin, Signs and directions, ePhorte, Mail and postage, Voucher, Reimbursements, Certificates, Invoices, Basware, Reception, Purchasing, Mail room
Bilde av Carlos Romeo Rodriguez Rodriguez, Carlos Romeo Førstekonsulent +47 22840500 +47 95205142 c.r.rodriguez@ncmm.uio.no Skilting, Innkjøp, UiO-noark, Fakturaer, Arkiv, Basware, ePhorte, Cristin, Refusjoner, Attester, Resepsjon, Postmottak, Post, Oracle, Bilag
Bilde av Ole Rustad Rustad, Ole Adviser +47 22851387 +47 41385202 ole.rustad@medisin.uio.no HR-administration, Health, safety and environment (HSE), ePhorte, HSE coordinator
Bilde av Ole Rustad Rustad, Ole Rådgiver +47 22851387 +47 41385202 ole.rustad@medisin.uio.no Administrasjon, ePhorte, Helse miljø og sikkerhet, HMS, HMS-koordinator
Bilde av Ingeborg Vibe Vibe, Ingeborg Adviser +47 22845312 ingeborg.vibe@medisin.uio.no Public registry, User administration, User support, ePhorte, Courses, Training
Bilde av Ingeborg Vibe Vibe, Ingeborg Rådgiver +47 22845312 ingeborg.vibe@medisin.uio.no Opplæring, ePhorte, Kurs, Brukerstøtte, Arkivplan, Offentlig journal