Personer med emneord «eksamen»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Vibeke Solberg Bjørklund Bjørklund, Vibeke Solberg Seniorkonsulent 67968855 v.s.bjorklund@medisin.uio.no Undervisningsstøtte, eksamen, studentkontakt, administrative støttefunksjoner, rombooking
Bilde av Lill Kathrine Løvendahl Løvendahl, Lill Kathrine Seniorkonsulent +47 22845392 +47 92483754 l.k.lovendahl@medisin.uio.no Studieadministrasjon, Studieveiledning, Eksamen, Inspera, Emner, FS, Canvas, Opptak, eBilag
Bilde av Birthe Neset Neset, Birthe Seniorkonsulent +47 22850563 +47 93620478 birthe.neset@medisin.uio.no Studieadministrasjon, Studieveiledning, Eksamen, Emner, FS, Inspera, Opptak
Bilde av Siv Støfring Le Page Le Page, Siv Støfring Seniorkonsulent +47 22844615 +47 47339452 s.s.l.page@medisin.uio.no Opptak, Studieveiledning, Emner, Eksamen, Studieadministrasjon
Bilde av Terese Eriksen Eriksen, Terese Seniorkonsulent +47 22850526 +47 95248425 terese.eriksen@medisin.uio.no Opptak, Studieveiledning, Emner, Eksamen, Studieadministrasjon
Bilde av Merita Emini Raza Raza, Merita Emini Seniorkonsulent +47 22850611 +47 45280774 m.e.raza@medisin.uio.no Opptak, Studieveiledning, Emner, Eksamen, Studieadministrasjon
Bilde av Mari Elisabeth Mjøen Mjøen, Mari Elisabeth Seniorkonsulent +47 22845047 +47 95055433 m.e.mjoen@medisin.uio.no Eksamen, Inspera, FS, Studieadministrasjon, Studieveiledning, Opptak
Bilde av Eleonora Brekke Brekke, Eleonora Seniorkonsulent +47 22850562 +47 45166538 +47 22845045 eleonora.brekke@medisin.uio.no Opptak, Studieveiledning, FS, Emner, Eksamen, Inspera, Studieadministrasjon
Bilde av Hanne-Guro Winfeldt Aabelvik Aabelvik, Hanne-Guro Winfeldt Senior Adviser +47 22845829 +47 45232555 h.g.w.aabelvik@medisin.uio.no Felles studentsystem FS, Studieadministrasjon, Eksamen
Stensvik, Karoline Adviser +47 22856222 +47 40238846 karoline.stensvik@medisin.uio.no Eksamen, Studieadministrasjon
Bilde av Alieu S K Cham Cham, Alieu S K Rådgiver +47 22851356 +47 91372945 a.s.k.cham@medisin.uio.no Studieadministrasjon, Internasjonalt samarbeid, Eksamen
Bilde av Tolesa Tilahun Hafte Hafte, Tolesa Tilahun Rådgiver +47 22851439 +47 45271676 t.t.hafte@medisin.uio.no Studieadministrasjon, Eksamen
Bilde av Venke Jenssen Jenssen, Venke Seniorrådgiver +47 22844658 +47 91788380 Tlf. 22844650 ekspedisjonen venke.jenssen@medisin.uio.no Studieadministrasjon, Studieplaner, Studiekvalitet, Eksamen, Web publishing
Bilde av Kristin Gulstad Aaknes Aaknes, Kristin Gulstad Rådgiver +47 97659766 23074369 k.g.aaknes@medisin.uio.no Eksamen, OSCE, Digital eksamen, Fagprøven
Bilde av Linda Kristin Røine Røine, Linda Kristin Seniorrådgiver +47 22844652 +47 99623088 l.k.roine@medisin.uio.no Studiekvalitet, Eksamen, Studieplaner, Studieadministrasjon, Undervisning
Bilde av Borghild Margrethe Arntsen Arntsen, Borghild Margrethe Seniorrådgiver +47 22845806 +47 46542905 +47 46542905 b.m.arntsen@medisin.uio.no Forskerlinjen, Forskningsadministrasjon, Rekruttering, Opptak, Eksamen
Bilde av Hanne-Guro Winfeldt Aabelvik Aabelvik, Hanne-Guro Winfeldt Seniorrådgiver +47 22845829 +47 45232555 45232555 h.g.w.aabelvik@medisin.uio.no Felles studentsystem FS, Studieadministrasjon, Eksamen
Bilde av Hanne Moen Moen, Hanne Rådgiver +47 40604329 hanne.moen@medisin.uio.no Studieadministrasjon, Eksamen
Stensvik, Karoline Rådgiver +47 22856222 +47 40238846 karoline.stensvik@medisin.uio.no Studieadministrasjon, Eksamen, Inspera
Bilde av Martine Sæterli Jensen Jensen, Martine Sæterli Rådgiver +47 22851530 +47 92465409 m.s.jensen@medisin.uio.no Studieadministrasjon, Eksamen
Bilde av Rita Iren Olsen Olsen, Rita Iren Seniorrådgiver +47 22851419 +47 95877268 r.i.olsen@medisin.uio.no Studieadministrasjon, Eksamen, Regelverk, Emner
Bilde av Niclas Johan Marius Berger Berger, Niclas Johan Marius Rådgiver +47 22851437 +47 41378717 n.j.m.berger@medisin.uio.no Studieadministrasjon, Eksamen, Felles studentsystem FS, TP
Bilde av Nina Lind Lind, Nina Rådgiver +47 22851116 +47 41525475 nina.lind@medisin.uio.no Studieadministrasjon, Eksamen, Prosjektoppgave
Bilde av Mette Diana Vidnes Vidnes, Mette Diana Rådgiver +47 95792506 m.d.vidnes@medisin.uio.no Studieadministrasjon, Eksamen
Bilde av Tiril Grimeland Grimeland, Tiril Rådgiver +47 22845846 +47 45845188 tiril.grimeland@medisin.uio.no Eksamen, Studieadministrasjon, Praksis